Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві

Аудиторська діяльність - це організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.

Аудитор (аудиторська фірма) повинен ретельно планувати свою роботу, контролювати свою діяльність, вести облік виконаної роботи. Тому планування в аудиті слід розглядати як планування аудиторської діяльності та планування конкретної аудиторської перевірки. Аудиторська фірма розробляє і складає стратегічні плани аудиторської діяльності, які розраховані на декілька років, і поточні бізнес-плани на поточний рік.

Це потрібно для того, щоб чітко розрахувати штати, кошторис фірми, можливості подальшого розвитку тощо. Види планування аудиторської діяльності.

 • 1. Планування аудиторської діяльності:
 • 1.1. Стратегічне планування
 • · Розробка і складання стратегічного плану аудиторської діяльності;
 • · Коригування планових завдань і внесення змін та доповнень до стратегічного плану.
 • 1.2. Поточне планування
 • · Розробка і складання бізнес-плану аудиторської фірми на поточний рік;
 • · Коригування планових завдань і внесення змін та доповнень до бізнес-плану.
 • 2. Планування аудиту та інших послуг:
 • 2.1. Оперативне планування
 • · Загальний план конкретної аудиторської перевірки (та інших послуг);
 • · Програма конкретної аудиторської перевірки;
 • · Коригування планових завдань і внесення змін та доповнень до плану і програми аудиторської перевірки.

Для того, щоб своєчасно і якісно провести аудит фінансової звітності, бухгалтерського балансу, законності і достовірності господарсько-фінансових операцій і правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку, необхідно чітко спланувати кожну перевірку.

Планування аудиторської перевірки - це система заходів, направлених на ефективне і своєчасне проведення аудиту.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >