Суть внутрішнього контролю

Внутрішній контроль, будучи функцією управління, виступає засобом двостороннього зв'язку між об'єктом управління і органом управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Внутрішній контроль -- це процес, який забезпечує належне функціонування конкретного об'єкта, прийнятий управлінським рішенням і направлений на успішне досягнення поставленої мети. Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління. Внутрішній контроль за діяльністю цехів, бригад, ділянок та інших внутрігосподарських формувань проводиться в господарюючих суб'єктах їх керівниками і спеціалістами при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, а також штатними контролерами, ревізорами та аудиторами.

Завдання внутрішнього контролю

Як функція управління, внутрішній контроль виконує такі завдання:

 • · дає інформацію щодо процесів, які відбуваються в суб'єкта господарювання;
 • · допомагає приймати найбільш доцільні рішення із загальних і спеціальних питань розвитку підприємства;
 • · надає можливість судити про правильність прийнятих рішень, своєчасність і результативність їх виконання;
 • · дозволяє своєчасно виявити і усунути ті умови і фактори, які не сприяють ефективному веденню виробництва і досягненню поставленої мети;
 • · дозволяє скорегувати діяльність суб'єкта господарювання або окремих його виробничих підрозділів;
 • · дає можливість встановити, які саме служби і підрозділи підприємства, а також напрямки його діяльності сприяють досягненню поставленої мети і підвищенню результативності діяльності підприємства.

Перевагою внутрішнього контролю є те, що він здійснюється як попередній, поточний (оперативний) і наступний, може бути документальним, фактичним і комбінованим; може проводитись у вигляді: ревізії, тематичної перевірки, розслідування та службового розслідування.

У зв'язку з цим внутрішній контроль є одним із найбільш ефективних (за умови вмілого використання функцій контролю) засобів контролю органами управління.

Суб'єкти

Суб'єктами внутрішнього контролю є:

 • · управлінський персонал та спеціалісти, до функцій яких входить попередній, поточний та наступний контроль;
 • · обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, якому належать функції контролю на всіх етапах відображення господарських процесів;
 • · спеціальні внутрішні контролюючі служби, створені на підприємстві з метою проведення того чи іншого контролю:
 • · спостережні ради;
 • · ревізійні комісії;
 • · інвентаризаційні комісії;
 • · комісії для розслідування якихось незвичайних подій;
 • · внутрішні аудиторські служби.

Управлінський персонал та спеціалісти

Контрольні функції посадові особи здійснюють при виконанні своїх функціональних обов'язків. Нормативне вони зафіксовані в посадових інструкціях. Наприклад, економіст з оплати праці, підписуючи наряд на відрядну роботу, перевіряє достовірність та правильність таких реквізитів первинного документа: обсяг виконаної роботи, норми і розцінки.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >