Загальний план

При підготовці загального плану і програми перевірки слід встановити рівень суттєвості (ступінь точності підготовленої бухгалтерської звітності клієнта, в межах якої її можна вважати достовірною).

План повинен складатись до початку конкретної роботи з клієнтом і повинен враховувати:

 • · умови договору на виконання аудиту;
 • · зміст аудиторського висновку, терміни його представлення;
 • · відповідальність аудитора, передбачену законодавством;
 • · відповідальність підприємства за бухгалтерську звітність, яка надається для перевірки;
 • · відповідальність підприємства за повноту і достовірність іншої необхідної інформації; систему і форму бухгалтерського обліку; список членів аудиторської робочої групи, тривалість роботи, бюджет часу і витрат;
 • · ступінь впливу на аудит нових бухгалтерських або аудиторських законів, нормативів, інструкцій;
 • · рівень суттєвості завдань аудиту;
 • · найбільш важливі етапи і завдання аудиту;
 • · ступінь довіри до надійності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
 • · порядок узгодження роботи внутрішніх аудиторів і співпрацю з ними;
 • · сутність і обсяг аудиторських доказів;
 • · умови, які вимагають особистої уваги (можливість помилки, обману тощо);
 • · ступінь аудиторського ризику;
 • · список помічників, які будуть використовуватись в аудиті.При цьому слід врахувати такі фактори, як реальні затрати праці, необхідні для роботи, затрати часу попередньої перевірки, рівень суттєвості і проведення оцінки ризиків.

У складі загального плану повинна бути інформація про:

 • а) склад аудиторської групи;
 • б) їх підпорядкованість;
 • в) інструктаж;
 • г) перевірку якості роботи молодих старшими працівниками тощо.

У процесі роботи аудитори можуть вносити корективи та зміни до плану, при чому їх причини повинні докладно документуватись.

Якщо перевірка проводиться не вперше, доцільно вивчити матеріали попередньої перевірки, обговорити з клієнтом зміни, що відбулись в діяльності підприємства і в системі обліку, його проблеми, оцінити дії клієнта щодо усунення недоліків та виконання рекомендацій попереднього аудитора.

План бажано погодити з керівництвом фірми. Це дасть можливість узгодити аудиторські процедури з діяльністю персоналу підприємства.

Орієнтовна послідовність складання плану зображена в таблиці 2.

Таблиця 2. Порядок складання плану аудиту

Види робіт

Приблизні строки виконання

Домовленість до контракту

 • - схвалення замовника та укладення контракту
 • - ознайомлення з особливостями діяльності клієнта та станом галузі
 • 1. Рівень планування
 • - огляд результатів попереднього аудиту
 • - оцінка фінансових показників діяльності за попередній період
 • - розрахунок попереднього бюджету часу
 • 2. Рівень планування
 • - зустріч із замовником
 • - коригування питань, поставлених перед аудитором
 • - підготовка програми проміжних аудиторських процедур
 • 3. Рівень підготовки
 • - аудиторська перевірка
 • 4. Рівень підготовки
 • - аудиторський звіт

5. Аудиторський висновок

Загальний план аудиту варто розробляти настільки детально, щоб аудитор мав можливість завдяки йому підготувати програму аудиту.

Вивчення системи внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур

Будь-який економічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка реалізується та досягається за допомогою ефективно діючого управління.

Однією з функцій управління окремим суб'єктом є внутрішній контроль. Суб'єкти внутрішнього контролю здійснюють порівняння планових і фактичних значень параметрів, проводять аналогію із зовнішнім економіко-правовим середовищем, виявляють відхилення в параметрах, визначають оцінку небезпечності розміру відхилень для суб'єкта господарювання, виявляють фактори, що викликали відхилення, а також визначають ступінь їх впливу, проводять підготовку інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >