Висновок

Отож, грошовий потік підприємства охоплює численну кількість потоків грошових коштів, які обслуговують господарську діяльність. Для ефективнішого та цілеспрямованого управління ними, грошові потоки класифікують за різними ознаками .

Управління грошовими потоками ґрунтується на принципах: інформаційної достовірності, збалансованості, ефективності та ліквідності. Принцип інформаційної достовірності передбачає створення необхідної та достатньої інформаційної бази за міжнародними стандартами. В Україні цьому найбільше відповідає «Звіт про рух грошових коштів», складений за вимогами НП(С)Б04. Принцип збалансованості передбачає оптимізацію грошових потоків за видами, обсягами, часовими інтервалами та іншими суттєвими характеристиками. Принцип ефективності передбачає мобілізацію тимчасово вільних коштів у фінансові інвестиції. Принцип ліквідності передбачає синхронізацію позитивного та негативного грошового потоків за всіма часовими інтервалами.

При аналізі руху грошових коштів по підприємству ВАТ «Концервмяс» прослідковується наступний висновок. Дане підприємство функціонує прогресивно і має додатній розвиток руху грошових коштів, а саме 16 тис. грн. чистого руху грошових коштів. По відношенню до попереднього року чистий рух грошових коштів знизився на 37 тис. грн.

Так, як мали місто присутність грошових коштів на початок року ы складала дана сума 192 тис. грн.

Отож, залишок коштів на кінець року склас 208 тис. грн., що в порівняні з попереднім роком знизилося на 22 тис. грн.

Після дослідження факторної моделі методом анцюгових підстановок виявлено найбільший впливлив на результуючий фактор саме чистим грошовим рухом від інвестиційної діяльності він складає 107 тис. грн.

Тим же методом проаналізувавши модель визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності виявили фактор який найбільше впливає на фактор чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності. Це фактор придбання необоротних активів, він впливає на результуючий фактор на 130 тис. грн. (даний фактор зменшує суму надходжень від інвестиційної діяльності), а також маємо показник реалізація необоротних активів який позитивно впливає на загальний результат на 30 тис. грн.

Отож, підводячи підсумки визначено основні показники: 1)чистий грошовий потік від операційної діяльності становить 108 тис. грн. , з попереднім роком даний показник виріс на 145,95 відсотків, 2) чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності становить -538 тис грн. відносно до попереднього року відбулося зростання на 107 тис. грн. Хоча це збільшення в майбутньому може призвести до розвитку підприємства, а саме інфраструктури, або призвести до змін у виробництві, 3) чистий грошовий потік від фінансової діяльності становить 446 тис. грн. що на 38 тис. грн. більше за попередній період. Дана ситуація є позитивним моментом для підприємства, так як його фінансова активність зростає.

Загальна сума має додатне значення, хоча і спостерігається зменшення результатуючого фактору, але в майбутньому цьогорічні вкладення в необоротні активи будуть приносити додатній рух коштів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >