Заходи відповідальності за порушення нормативно-правових положень

Заходи адміністративного стягнення являють собою вид юридичної (адміністративної) відповідальності, застосовується за здійснення певних правопорушень. Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, що скоїли адміністративне правопорушення, а також попередження нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Адміністративне стягнення займає особливе місце в системі примусових заходів, їхня особливість полягає в наступному:

 • - вони носять яскраво виражений санкційний характер, чим відрізняються від інших видів примусових заходів , що цією якістю не володіють;
 • - виховний вплив від їхнього застосування найбільше високо, оскільки досягається простим, швидким і наочним способом;
 • - стягнення можуть застосовувати не тільки органи державного управління, але й інші суб'єкти правозастосування;
 • - всі адміністративні стягнення накладаються на основі спеціального індивідуального акту управління - постанови або рішення;
 • - накладення адміністративних стягнень здійснюється уповноваженими на те органами міліції у визначеному процесуальному порядку, при якому враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його провини, майнове становище, обставини, що зм'якшують і обтяжують відповідальність;
 • - є ефективним засобом реалізації інституту відповідальність (під якою розуміється обов'язок громадянина або посадової особи дати звіт про своє неправомірна поведінка в сфері державного управління і понести покарання у вигляді адміністративного стягнення.

Під системою адміністративних стягнень розуміється перелік різних по ступені тяжкості і правових наслідків видів покарань.

В даний час застосовуються наступні адміністративні засоби:

 • 1. Заходи морального впливу. Вони зв'язані з малозначними провинами, вчиненими звичайно людьми випадково і не мають яких-небудь стійких антигромадських установок. До них відносяться попередження і громадський осуд.
 • 2. Заходи особистісного впливу. Вони складаються в обмеженні суб'єктивних прав.

Виділяють наступні види адміністративних стягнень:

 • - попередження;
 • - штраф;
 • - вилучення предмета, що став знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
 • - конфіскація предмета, що став знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
 • - позбавлення спеціального права, наданому даному громадянину (права керування транспортними засобами, права полювання;
 • - виправні роботи ;
 • - адміністративний арешт;

Отже адміністративне стягнення - це міра покарання, застосовувана уповноваженими на-те державними органами (посадовими особами), а передбачених законом випадках - народними судами ( народними суддями), а також громадськими організаціями і їхніми законними представниками до осіб, винних у здійсненні адміністративної провини.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >