Заходи адміністративного примусу в умовах надзвичайного стану

Надзвичайний стан - це передбачений КонституцієюУкраїни особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування,підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені цим Законом обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає наних додаткові обов'язки.

Правовий режим надзвичайного стану спрямований на забезпечення безпеки громадян у разі стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій і епізоотій, а також на захист прав і свобод громадян, конституційного ладу при масових порушеннях правопорядку, що створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свободгромадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства.

Надзвичайний стан вводиться лише за наявностіреальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові,усунення якої іншими способами є неможливим.

Надзвичайний стан може бути введено за умов:

 • 1) стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій,що створюють загрозу життю і здоров'ю населення;
 • 2) масових порушень правопорядку, що супроводжуютьсянасильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
 • 3) блокування або захоплення окремих особливо важливихоб'єктів чи місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушуєнормальну діяльність органів державної влади та управління,місцевого чи регіонального самоврядування;
 • 4) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційноголаду України шляхом насильства;
 • 5) посягання на територіальну цілісність держави, що загрожуєзміною її кордонів;
 • 6) необхідності відновлення конституційного правопорядку ідіяльності органів державної влади.

Надзвичайний стан на всій території України або вокремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради Україниз негайним повідомленням Президента України або Указом ПрезидентаУкраїни, який підлягає затвердженню Верховною Радою України.

За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено негайно і без попередження

В постанові Верховної Ради України або Указі Президента України про введення надзвичайного стану повинні бутивказані:

 • 1) обставини, що стали причиною для введення надзвичайногостану;
 • 2) обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану;
 • 3) перелік конституційних норм, дія яких тимчасово зупиняється, перелік і межі надзвичайних заходів, а такожвичерпний перелік тимчасових обмежень прав і свобод громадян;
 • 4) державні органи, що здійснюють заходи надзвичайного стану, і межі їх надзвичайних повноважень;
 • 5) межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;

Постановою Верховної Ради України чи Указом Президента України про введення надзвичайного стану встановлюєтьсяперелік і межі надзвичайних заходів, що застосовуються в умовахнадзвичайного стану. Додаткові заходи можуть запроваджуватись або затверджуватись окремою постановою Верховної Ради України. На період надзвичайного стану можуть запроваджуватись такі заходи:

 • 1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де запроваджено надзвичайний стан;
 • 2) обмеження руху транспортних засобів і їх огляд;
 • 3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
 • 4) заборона проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, а також видовищних, спортивних та інших масових заходів;
 • 5) заборона страйків.

Всі державні органи, органи місцевого територіального самоврядування, підприємства, установи, громадські об'єднання і організації, а також громадяни на території, де запроваджено надзвичайний стан, зобов'язані сприяти органам, які здійснюють управління на цій території, та виконувати їх рішення.

Забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах надзвичайного стану може здійснюватися силами та засобами органіві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Служби безпеки України відповіднодо чинного законодавства.

Порушення режиму надзвичайного стану тягне засобою відповідальність, встановлену законодавчими актами України.

Порушення особою правил комендантської години тягне за собою затримання до закінчення комендантської години. Затримані за порушення правил комендантської години підлягають особистому огляду і огляду їх речей, про що складається протокол.

Порушення особою вимог режиму надзвичайного стану,за винятком правил комендантської години, тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративнийарешт на строк до п'ятнадцяти діб, якщо ці порушення не тягнутьза собою кримінальної відповідальності.

Злісне або неодноразове порушення встановлених вимог режиму надзвичайного стану, вчинення дій, що провокують порушення правопорядку чи розпалюють національну ворожнечу,активне перешкоджання здійсненню громадянами і службовими особамиїх законних прав та обов'язків, непокора законному розпорядженнюабо вимозі особи, яка виконує обов'язки з охорони громадського порядку, а також порушення правил адміністративного нагляду,вчинене у місцевості, де введено надзвичайний стан, тягнуть засобою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуванихмінімумів доходів громадян на місяць або адміністративний арештна строк до тридцяти діб, якщо ці порушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Ті ж самі дії, вчинені службовою особою, тягнуть за собоюнакладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян на місяць в Україні або адміністративний арештдо тридцяти діб.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >