Морська арбітражна комісія

Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж" [7, 198]. Морська арбітражна комісія вирішує спори, які випливають з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають із торгового мореплавства, незалежно від того, чи є сторонами таких відносин суб'єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права. Зокрема, Морська арбітражна комісія вирішує спори, що випливають із відносин:

  • 1) щодо фрахтування суден, морського перевезення вантажів, а також перевезення вантажів у змішаному плаванні (ріка-море);
  • 2) щодо морського буксирування суден та інших плавучих засобів;
  • 3) щодо морського страхування і перестрахування;
  • 4) пов'язаних з купівлею-продажем, заставою та ремонтом морських суден та інших плавучих засобів;
  • 5) з лоцманської і льодової проводки, агентського та іншого обслуговування морських суден, а також суден внутрішнього плавання, оскільки відповідні операції пов'язані з плаванням таких суден морськими шляхами;
  • 6) зв'язаних з використанням суден для здійснення наукових досліджень, видобування корисних копалин, гідротехнічних та інших робіт;
  • 7) щодо рятування морських суден або морським судном судна внутрішнього плавання, а також щодо рятування в морських водах судном внутрішнього плавання іншого судна внутрішнього плавання;
  • 8) зв'язаних з підніманням затонулих в морі суден та іншого майна;
  • 9) зв'язаних із зіткненням морських суден, морського судна і судна внутрішнього плавання, суден внутрішнього плавання у морських водах, а також з заподіянням судном пошкоджень портовим спорудам, засобам навігаційної обстановки та іншим об'єктам;
  • 10) зв'язаних із заподіянням пошкоджень рибальським сітям і іншим знаряддям лову, а також з іншим заподіянням шкоди під час здійснення морського рибного промислу.

Морська арбітражна комісія вирішує також спори, що виникають у зв'язку з плаванням морських суден і суден внутрішнього плавання по міжнародних ріках, у випадках, вказаних в цій статті, а також спори, зв'язані із здійсненням суднами внутрішнього плавання закордонних перевезень. По справах, що підлягають розгляду Морською арбітражною комісією, голова комісії може на прохання сторони встановити розмір і форму забезпечення вимоги і, зокрема, прийняти постанову про накладення арешту на судно або вантаж іншої сторони, які знаходяться в українському порту. Рішення Морської арбітражної комісії виконуються сторонами добровільно у встановлені нею строки. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно до закону і міжнародних договорів.

У випадку, якщо боржник знаходиться в Україні, рішення МАК за письмовим клопотанням заявника приводиться у виконання відповідно до Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" і цивільним процесуальним законодавством України шляхом звернення до компетентного державного суду за місцем знаходження боржника.

Якщо боржник знаходиться за межами України, письмове клопотання заявник надсилає компетентному державному суду в країні знаходження боржника, і відповідно до ст. III Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 рік) або міждержавним договором компетентний суд Договірної країни визнає і приводить у виконання рішення МАК відповідно до процесуального законодавства цієї країни.

У компетентний державний суд сторона, клопотання про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення, повинна представити належним чином завірений оригінал арбітражного рішення або належним чином засвідчену копію такого, а також оригінал арбітражної угоди, або належним чином засвідчену копію такого [7, 198].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >