Список використаних джерел і літератури

 • 1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 30. - Ст. 141.
 • 2. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон УРСР від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. -1961. - № 2. - Ст. 15.
 • 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Закон УРСР від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. -1984. - № 51. - Ст. 1122.
 • 4. Кодекс торговельного мореплавства. України Закон України від 23.05.1995 № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1995. - № 47-52. - Ст. 349.
 • 5. Митний кодекс України. Закон України від 11.07.2002 № 92-IV // Відомості Верховної Ради України. -2002. - № 38-39. - Ст. 288.
 • 6. Про Службу безпеки України. Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 27. - Ст. 382.
 • 7. Про міжнародний комерційний арбітраж. Закон України від 24.02.1994 № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 25. - Ст. 198.
 • 8. Про Державну митну службу України. Указ Президента України від 29.11.1996 р. № 1145/96 // Урядовий кур'єр. -- 1996. --№12. -- Ст. 228 - 229.
 • 9. Про утворення Інспекції Головного державного реєстратора флоту. Наказ Міністерства транспорту України від 20.10.1997 №369 // Офіційний вісник України. - 1997. - №46. - Ст.247
 • 10. Про затвердження Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України. Наказ Міністерства транспорту України від 18.10.2000 №574 // Офіційний вісник України. - 2000. - №45. - Ст.1969
 • 11. Про затвердження Положення про капітана морського торговельного порту України. Наказ Міністерства транспорту України від 18.10.2000 №573 // Офіційний вісник України. - 2000. - №45. - Ст.1968
 • 12. Про сферу та особливості діяльності транспортних прокуратур і розмежування їх компетенції з територіальними прокуратурами. Наказ Генеральної прокуратури від 28.10.2002 № 3/3
 • 13. Положення про Департамент транспортної міліції Міністерства внутрішніх справ України. Наказ Міністерства внутрішніх справ від 09.07.2009 № 302// Урядовий кур'єр. -- 2009. --№14. -- Ст. 341
 • 14. Нор В.Т. Прокурорський нагляд в Україні. - Харків: Юрист,2004. -349 с.
 • 15. Прусс В.М. Основи митної справи: Навч. посібник -- Одеса.: ОНМУ, 2009. -- 714 с.
 • 16. Прусс В.М. Правоохоронні органи на транспорті. - Одеса: Латстар,2001. - 234с.
 • 17. Смирнов Ю. Морегосподарський комплекс України - проблеми сьогодення. // Прокуратура України. - 2004. - № 6.- С.123 - 134.
 • 18. Щипцов О.А. Україна: морська держава - К, 2001 - 411 с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить