Висновки

Забезпечення законності на морському транспорті є одним з ключових напрямків для забезпечення національної безпеки. Постійне зростання обсягів внутрішніх та міждержавних транспортних перевезень з одного боку, посилення загроз і ризиків здійснення терористичних актів, крадіжок, контрабанди, незаконних перевезень зброї та наркотиків - роблять актуальними питання забезпечення законності в сфері морських перевезень. Існує ціла низка проблем у цій галузі, яка повинна бути вирішена найближчим часом, адже від цього напряму залежить спроможність держави забезпечити покриття розходів та підтвердити статус України як морської держави.

На сьогоднішній день в Україні існує ціла система органів державної влади, уповноважених на провадження контролю за законністю та безпекою на морському транспорті. Більшість цих органів сконцентрована безпосередньо у морських портах - це начальних порту та служба капітана порту, що включає у себе капітана порту та інспекцію державного портового нагляду. Саме на ці органи покладаються основні обов'язки з забезпечення законності на морському транспорті, а також питання, пов'язані із безпекою судноплавства. Для контролю за станом українського флоту в Україні діє Інспекція Головного державного реєстратора флоту. Для швидкого та кваліфікованого вирішення спорів між суб'єктами господарювання у морській галузі на постійній основі діє Морська арбітражна комісія, яка є аналогом третейського суду, здійснюючи свою діяльність на засадах добровільної згоди сторін. Неодмінним плюсом є спеціалізація членів Комісії у міжнародному праві, що значно підвищує якість та справедливість рішень.

Для проведення оперативно-розшукових заходів у справах про порушення законів на морському транспорті Кримінально-процесуальним кодексом наведено цілу низку уповноважених органів. Згідно діючого законодавства, питаннями розслідування злочинів та правопорушень на транспорті обіймається транспортна міліція та транспортна прокуратура. Окремо варто відзначити Державну митну службу та Службу безпеки України, які сумісно здійснюють оперативно-розшукові заходи у справах про контрабанду. Таким чином, існуюча система органів дізнання та досудового слідства забезпечує всеохоплююче та якісне розслідування злочинів на морському транспорті.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >