ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МНС

21. Обов'язки посадових осіб центрального апарату МНС, Головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі визначаються відповідними Положеннями та посадовими інструкціями.

Начальник районного (міського) управління (відділу)

22. Начальник районного (міського) управління (відділу) безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління МНС.

Начальник районного (міського) управління (відділу) є прямим начальником особового складу усіх підрозділів, що входять до складу районного (міського) управління (відділу). Він відповідає за готовність особового складу підпорядкованих підрозділів, підбір та розстановку кадрів, дисципліну особового складу, його морально-психологічний стан, суворе і неухильне дотримання існуючого законодавства, професійну підготовку, організацію служби, пожежогасіння і проведення роботи із запобігання пожежам; готовність підрозділів до виконання заходів цивільної оборони; господарську і фінансову діяльність загону, утримання і правильну експлуатацію техніки, обладнання, засобів зв'язку; організацію роботи з охорони праці та виробничу санітарію.

Несе персональну відповідальність за стан дисципліни і законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень серед підлеглого особового складу.

Начальник районного (міського) управління (відділу) зобов'язаний:

знати оперативну обстановку на території, що охороняється, і своєчасно реагувати на її зміни;

знати місцезнаходження, конструктивні особливості будинків і споруд, основні найважливіші об'єкти, пожежну та техногенну небезпеку технологічних процесів виробництва, тактико-технічну характеристику техніки, дислокацію підрозділів, а також протипожежне водопостачання і зв'язок у районі, що обслуговується;

вивчити і знати ділові, професійні й морально-психологічні якості підпорядкованого начальницького складу;

здійснювати керівництво й особисто проводити заняття зі службової підготовки з підпорядкованим особовим складом, виховувати його в дусі традицій підрозділу та любові до своєї професії;

здійснювати наглядово-профілактичні заходи силами підпорядкованих підрозділів;

особисто брати участь у планових і позапланових перевірках об'єктів, що охороняються (для об'єктових підрозділів);

організовувати і контролювати стан внутрішньої, гарнізонної та караульної служб, роботу оперативних чергових, оперативних відділів;

визначати і розробляти функціональні обов'язки начальницького складу, організовувати та контролювати його роботу;

контролювати стан пожежної та техногенної безпеки на об'єктах, що охороняються та обслуговуються, пожежно-профілактичну роботу підпорядкованого особового складу;

забезпечувати взаємодію з іншими наглядовими органами при проведенні заходів, направлених на посилення техногенної та пожежної безпеки;

організовувати розробку службових документів з організації діяльності районного (міського) управління (відділу);

організовувати і контролювати утримання й експлуатацію техніки і обладнання, господарсько-фінансову діяльність підпорядкованих підрозділів;

вживати заходів щодо розвитку матеріально-технічної й навчально-спортивної бази;

вносити на розгляд місцевих органів влади, а також пропонувати керівникам відомств і організацій заходи щодо поліпшення захисту об'єктів, населених пунктів;

організовувати в підпорядкованих підрозділах газодимозахисну службу;

виїжджати на пожежі, місця аварій, катастроф, стихійного лиха і відповідно до вимог Статуту дій у надзвичайних ситуаціях та обстановки, що склалась, очолювати керівництво гасінням пожежі і роботу підпорядкованих підрозділів на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Начальник районного (міського) управління (відділу) при виконанні обов'язків начальника Гарнізону служби керується відповідними статтями цього Тимчасового порядку.

Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) з питань реагування на надзвичайні ситуації

23. Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) з питань реагування на надзвичайні ситуації підпорядковується начальнику районного (міського) управління (відділу). Він є прямим начальником для усього особового складу підпорядкованих районному (міському) управлінню (відділу) підрозділів, і виконує обов'язки, визначені для нього начальником.

На заступника начальника районного (міського) управління (відділу), як правило, покладається відповідальність за організацію караульної служби в підпорядкованих підрозділах; правильну і всебічну підготовку усього підпорядкованого особового складу; розробку документації з питань служби, підготовки та реагування на надзвичайні ситуації; роботу оперативних служб; здійснення контролю за технічним станом джерел протипожежного водопостачання та діяльністю газодимозахисної служби, своєчасним випробовуванням, обліком, збереженням та ремонтом пожежних рукавів і пожежно-технічного озброєння, а також здійснювати контроль за утриманням техніки, механізованого інструменту в постійній готовності до дій за призначенням.

Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) з питань реагування на надзвичайні ситуації зобов'язаний виїжджати на пожежі, місця аварій, катастроф, стихійного лиха і, відповідно до вимог Статуту дій у надзвичайних ситуаціях, обстановки, що склалась, встановленого у Гарнізоні служби порядку проводити роботу з особовим складом, показуючи приклад самовідданості та героїзму при виконанні дій за призначенням, а при необхідності - очолювати керівництво гасінням пожежі і роботу підпорядкованих підрозділів на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо зміцнення дисципліни і законності, підготовку і проведення відповідних загальних, індивідуальних виховних та профілактичних заходів з підлеглим особовим складом.

Якщо начальник районного (міського) управління (відділу) виконує обов'язки начальника Гарнізону служби, на заступника начальника районного (міського) управління (відділу) покладаються обов'язки заступника начальника Гарнізону служби, при цьому він керується відповідними статтями цього Тимчасового порядку.

Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) по роботі з персоналом

24. Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) по роботі з персоналом підпорядковується начальнику районного (міського) управління (відділу), є прямим начальником особового складу і відповідає за:

роботу з підбору, розстановки і закріплення кадрів;

морально-психологічний стан і дисципліну особового складу;

рішення соціально-побутових питань для особового складу.

Несе безпосередню відповідальність за ефективність здійснення заходів щодо зміцнення дисципліни і законності, підготовку і проведення відповідних загальних, індивідуальних виховних та профілактичних заходів з підлеглим особовим складом.

Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) по роботі з персоналом зобов'язаний:

мобілізовувати зусилля рядового і начальницького складу на успішне рішення службових завдань, брати участь у розробці планів заходів та в їх реалізації;

організовувати і проводити індивідуальну роботу з виховання у працівників сумлінного відношення до дорученої справи, свідомої дисципліни, пильності, високих моральних якостей, точного виконання існуючого законодавства, Присяги, наказів начальників, чуйного та уважного реагування на заяви й звернення громадян;

здійснювати контроль за організацією і проведенням відповідними керівниками підпорядкованих підрозділів виховної роботи з підлеглими;

організовувати роботу з підбору, розстановки і атестації особового складу, вивчати їх ділові і моральні якості, знати їх настрій, потреби і запити;

знати вид діяльності, схильності й захоплення особового складу у вільний від служби час;

проявляти постійну турботу про соціально-побутові умови працівників і членів їх сімей;

організовувати культурно-масову роботу в колективі, вживати заходи щодо підвищення загально-освітнього і культурного рівня працівників;

здійснювати заходи щодо пропаганди передового досвіду;

виїжджати на пожежі, місця аварій, катастроф, стихійного лиха і відповідно до вимог Статуту дій у надзвичайних ситуаціях, обстановки, що склалась, встановленого у Гарнізоні служби порядку проводити роботу з особовим складом, показуючи приклад самовідданості та героїзму при виконанні дій за призначенням, а при необхідності - очолювати керівництво гасінням пожежі і роботу підпорядкованих підрозділів на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) з наглядово-профілактичної діяльності

25. Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) з наглядово-профілактичної діяльності підпорядковується начальнику районного (міського) управління (відділу). Він є прямим начальником усього інженерно-інспекторського складу районного (міського) управління (відділу).

Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) з наглядово-профілактичної діяльності організовує і проводить роботу із забезпечення техногенної та пожежної безпеки на об'єктах, у місті, районі, населеному пункті та відповідає за проведення профілактичної і нормативно-технічної роботи, дізнання по пожежах, намічає і реалізує заходи щодо забезпечення протипожежного водопостачання на об'єктах, створення на об'єктах умов для успішного гасіння пожеж.

Крім цього, на нього покладається організація роботи підпорядкованого особового складу щодо складання і коригування планів і карток пожежогасіння, здійснення контролю за готовністю ДПД, відомчої, місцевої і добровільних пожежних команд, а також за якістю проведення ними профілактичної роботи.

Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо зміцнення дисципліни і законності, підготовку і проведення відповідних загальних, індивідуальних виховних та профілактичних заходів з підлеглим особовим складом.

Заступник начальника районного (міського) управління (відділу) за посадою є заступником начальника Гарнізону служби та виконує обов'язки відповідно до вимог цього Тимчасового порядку.

Начальник пожежно-рятувального підрозділу

26. Начальник пожежно-рятувального підрозділу підпорядковується начальнику районного (міського) управління (відділу). Начальник професійної пожежної частини підпорядковується заступнику начальника районного (міського) управління (відділу) з питань реагування на надзвичайні ситуації за місцем дислокації і є матеріально-відповідальною особою.

Начальник пожежно-рятувального підрозділу є прямим начальником особового складу і відповідає за його готовність, суворе і безумовне дотримання підлеглими існуючого законодавства, морально-психологічний стан особового складу, підбір, розстановку і закріплення кадрів, професійну підготовку і дисципліну особового складу; організацію служби та реагування на надзвичайні ситуації; готовність до виконання заходів цивільної оборони, господарську і фінансову діяльність підрозділу, утримання і правильну експлуатацію техніки, обладнання, засобів зв'язку, будівель, споруд та службово-побутових приміщень підрозділу.

Несе персональну відповідальність за стан дисципліни і законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень серед підлеглого особового складу.

Начальник пожежно-рятувального підрозділу зобов'язаний:

знати і своєчасно реагувати на оперативну обстановку, місце розташування, протипожежний стан, техногенну та пожежну небезпеку технологічних процесів і конструктивні особливості будинків та споруд найважливіших об'єктів, стан протипожежного водопостачання, проїздів і зв'язку в районі обслуговування, правила експлуатації і тактико-технічні дані автомобілів, які знаходяться на озброєнні підрозділу; вид діяльності, схильності і захоплення підлеглих у позаслужбовий час;

здійснювати керівництво й особисто проводити заняття зі службової підготовки з особовим складом підрозділу, виховувати його в дусі патріотизму, традицій підрозділу і любові до своєї професії, неухильного дотримання дисципліни, беззаперечного виконання наказів начальників і вимог нормативно-правових актів;

організовувати і контролювати стан несення служби й повсякденну роботу особового складу підрозділу;

організовувати і контролювати службу і профілактичну роботу особового складу із запобігання пожежам на об'єктах, що охороняються підрозділом;

Особисто брати участь у планових та позапланових перевірках об'єктів, що охороняються підрозділом (для об'єктових підрозділів);

організовувати роботу начальницького складу й особисто брати участь у розробці (коригуванні) і практичному відпрацьовуванні планів і карток пожежогасіння;

залежно від обстановки, що утворюється, розробляє заходи щодо посилення охорони району (об'єкта) і вносить корективи в організацію служби профілактичних груп на об'єктах, тимчасово змінюючи, при необхідності, дислокацію постів та дозорів;

створювати резерв спеціального одягу й обмундирування, визначити місце зберігання і порядок видання особовому складу;

керувати роботою з підготовки особового складу відділень та ланок ГДЗС до роботи у непридатному для дихання середовищі, контролювати стан, правильність збереження й експлуатації апаратів захисту органів дихання та зору, засобів зв'язку, обладнання і спорядження, що забезпечує безпеку роботи газодимозахисників, один раз на півріччя аналізувати стан газодимозахисної служби в підрозділі і вживати необхідних заходів щодо їх реалізації;

організувати виконання заходів щодо охорони та гігієни праці;

організувати розробку службової документації, передбачену цим Тимчасовим порядком та іншими нормативними актами МНС;

виїжджати на пожежі, місця аварій, катастроф, стихійного лиха і відповідно до вимог Статуту дій у надзвичайних ситуаціях, обстановки, що склалась, встановленого у Гарнізоні служби порядку керувати діями особового складу, а у разі необхідності, - очолювати керівництво гасінням пожежі і роботу підпорядкованих підрозділів на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

вести роботу з поліпшення соціально-побутових умов особового складу підрозділу, знати його потреби, запити і піклуватися про їхнє задоволення;

особисто проводити зміну караулів, перевіряти та затверджувати наряд на службу, а також підготовленість начальницького складу до проведення занять. У виняткових випадках зміну караулів доручати своєму заступнику у встановленому порядку;

організовувати фінансово-господарську діяльність частини, контролювати використання робочого часу особовим складом, затверджувати табелі обліку роботи в ізолюючих протигазах і облік роботи особового складу;

розробляти зі службами району, міста і об'єктів інструкції взаємодії щодо спільних дій при ліквідації пожеж, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечувати утримання в постійній готовності техніки, обладнання і спорядження, систематично перевіряти їх стан, контролювати ведення обліку витрат пально-мастильних й інших експлуатаційних матеріалів;

забезпечити правильну експлуатацію службових приміщень підрозділу, а також їх протипожежний стан;

проводити заходи щодо розвитку матеріально-технічної і навчально-спортивної бази підрозділу;

щомісяця контролювати виконання всіх планованих документів підрозділу.

Начальник пожежно-рятувального підрозділу при виконанні обов'язків начальника Гарнізону служби керується відповідними статтями цього Тимчасового порядку.

Заступник начальника пожежно-рятувального підрозділу

27. Заступник начальника пожежно-рятувального підрозділу підпорядковується начальнику пожежно-рятувального підрозділу. Він є прямим начальником для усього особового складу пожежно-рятувального підрозділу і виконує обов'язки, визначені для нього начальником підрозділу.

На заступника начальника пожежно-рятувального підрозділу, як правило, покладається відповідальність за правильну організацію караульної служби в підрозділі, повну і всебічну професійну підготовку особового складу; розробку і практичне виконання документів з питань служби, підготовки і реагування на надзвичайні ситуації в районі (місті, об'єкті), що охороняється; правильну організацію ГДЗС та інших служб у підрозділі; своєчасне забезпечення особового складу спеціальним одягом і спорядженням; правильне утримання, експлуатацію та випробування техніки і озброєння, роботу з контролю за джерелами протипожежного водопостачання, утриманням проїздів, засобів зв'язку; вивченням і знанням особовим складом підрозділу оперативно-тактичної характеристики об'єктів, району.

Також заступник начальника пожежно-рятувального підрозділу організовує й особисто бере участь у розробці і практичному відпрацюванні планів і карток пожежогасіння; організовує вивчення особовим складом оперативно-тактичної характеристики об'єктів; безпосередньо забезпечує виконання заходів охорони та гігієни праці.

Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо зміцнення дисципліни і законності, підготовку і проведення відповідних загальних, індивідуальних виховних та профілактичних заходів з підлеглим особовим складом.

Заступник начальника пожежно-рятувального підрозділу в робочий та неробочий час зобов'язаний виїжджати на усі пожежі за підвищеним номером (рангом) виклику та інші надзвичайні ситуації в районі виїзду підрозділу, діяти відповідно до вимог Статуту дій у надзвичайних ситуаціях.

Начальник підпорядкованого пожежно-рятувального підрозділу

28. Начальник підпорядкованого пожежно-рятувального підрозділу, що охороняє підрайон (ділянку) міста (району), підпорядковується начальнику районного (міського) управління (відділу).

Він є прямим начальником особового складу підпорядкованого пожежно-рятувального підрозділу і відповідає за оперативно-службову діяльність підрозділу.

Несе персональну відповідальність за стан дисципліни і законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень серед підлеглого особового складу.

У своїй роботі він виконує обов'язки начальника пожежно-рятувального підрозділу, що передбачені статтями цього Тимчасового порядку.

Начальник окремого поста пожежно-рятувального підрозділу

29. Начальник окремого поста пожежно-рятувального підрозділу підпорядковується начальнику пожежно-рятувального підрозділу, у штатах якої знаходиться окремий пост, та є матеріально відповідальною особою.

Він є прямим начальником всього особового складу окремого посту і виконує обов'язки, визначені йому начальником частини, у штатах якої знаходиться окремий пост.

Несе особисту відповідальність за стан дисципліни і законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень серед підлеглого особового складу.

Командир пожежного корабля

30. Командир пожежного корабля підпорядковується начальнику районного (міського) управління (відділу).

Він є прямим начальником усього особового складу корабля і відповідає за морально-психологічний стан, організацію служби, професійну підготовку і дисципліну особового складу, а також готовність чергових караулів, технічний стан пожежного корабля і корабельних механізмів.

Командир здійснює керівництво особовим складом пожежного корабля на підставі єдиноначальності, і усі вказівки старших начальників, що відносяться до діяльності екіпажу корабля, віддаються тільки командиру корабля, і він відповідає за їх виконання.

Несе персональну відповідальність за стан дисципліни і законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень серед підлеглого особового складу.

Командир пожежного корабля зобов'язаний:

вивчати особовий склад корабля, знати його ділові й морально-психологічні якості;

виховувати особовий склад у дусі професійного патріотизму, традицій підрозділу і беззаперечного виконання наказів начальників і вимог Статутів;

організовувати і проводити службову підготовку підпорядкованого особового складу;

знати район, що охороняється, акваторію і її спецлоцію, місця розташування найбільш важливих та небезпечних у техногенному та пожежному відношенні берегових об'єктів та підходи до них;

організовувати і контролювати службу чергових караулів (вахт) на кораблі, перевіряти знання і навички особового складу;

забезпечувати виконання особовим складом корабля правил плавання по внутрішніх судноплавних шляхах, а також вимог судноплавної інспекції і Річкового (морського) реєстру, розробляти і проводити заходи щодо попередження подій з кораблями;

у небезпечних і складних умовах плавання (туман, шторм, обмілина, перекат тощо) особисто керувати кораблем;

знати тактико-технічні, експлуатаційні якості і матеріальну частину пожежного судна і забезпечувати постійне утримання його в технічно справному стані;

при гасінні пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха забезпечувати керування кораблем і діями особового складу з урахуванням обстановки, метеорологічних умов і вказівок керівника гасіння пожежі (далі - КГП) або спеціально уповноваженого керівника з ліквідації надзвичайної ситуації;

стежити за дотриманням вимог пожежної безпеки, чистоти і порядку на кораблі та у службових приміщеннях, підтримувати внутрішній порядок;

проводити роботу з охорони та гігієни праці.

Старший інженер, старший інспектор, інженер, інспектор наглядово-профілактичного напрямку діяльності

31. Старший інженер, старший інспектор, інженер, інспектор наглядово-профілактичного напрямку діяльності підпорядковуються начальнику органу державного пожежного нагляду та його заступникам. Вони організовують роботу із забезпечення пожежної безпеки на об'єктах, що охороняються, у місті, районі (закріпленій ділянці) і відповідають за проведення профілактичної і нормативно-технічної роботи, дізнання по пожежах, дотримання законності.

Старший інженер, старший інспектор, інженер, інспектор зобов'язані:

знати протипожежний стан і пожежну небезпеку об'єктів, що обслуговуються, і району в цілому, стан протипожежного водопостачання, проїздів і зв'язку;

знати протипожежні норми і правила, а також накази, інструкції й інші нормативні акти з питань техногенної та пожежної безпеки;

підвищувати свою професійну майстерність через заняття в системі службової підготовки, а також самостійно;

проводити своєчасно і якісно профілактичну роботу на закріплених об'єктах із запобігання виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій та забезпечення їх ліквідації, домагатися виконання запропонованих заходів, дотримання на об'єктах суворого протипожежного режиму, впровадження і обслуговування систем і установок протипожежного захисту;

організовувати взаємодію з добровільними пожежними товариствами та іншими громадськими формуваннями;

аналізувати і узагальнювати матеріали щодо протипожежного стану об'єктів району, розробляти профілактичні заходи і здійснювати їх через відповідні організації;

організовувати і проводити заняття з інженерно-інспекторським складом з вивчення протипожежних норм і правил, інших нормативних актів з питань пожежної безпеки;

здійснювати контроль за готовністю добровільних пожежних дружин, відомчих та місцевих пожежних команд до виконання завдань за призначенням, а також якістю проведення ними профілактичної роботи;

проводити узагальнення і аналіз роботи за одним з напрямків профілактичної діяльності відповідно до спеціалізації;

здійснювати контроль за виконанням проектними і будівельними організаціями протипожежних вимог, передбачених загальнодержавними нормами, і брати участь у коригуванні планів, карток на закріплених об'єктах;

суворо дотримуватись законності у службовій діяльності.

Старший технік (механік, водій) пожежно-рятувального підрозділу

32. Старший технік (механік, водій) пожежно-рятувального підрозділу підпорядковується начальнику підрозділу і його заступникам.

Він є безпосереднім начальником усіх водіїв підрозділу і відповідає за технічну справність техніки, її правильне збереження, експлуатацію, своєчасне якісне технічне обслуговування і ремонт, професійну підготовку водіїв.

Старший технік (механік, водій) зобов'язаний:

знати наявність і технічний стан, порядок зберігання, експлуатації, технічного обслуговування і облік роботи автомототехніки, її будову;

вміти впевнено водити автомобілі всіх типів, працювати з агрегатами і обладнанням всієї техніки і засобами зв'язку, що знаходяться на озброєнні підрозділу;

забезпечувати технічно правильне збереження, експлуатацію техніки, тримати її в постійній готовності, особисто керувати роботами з технічного обслуговування і ремонту;

всебічно знати рівень професійної підготовки водіїв підрозділу, проводити роботу з підвищення їх кваліфікації;

навчати водіїв роботі зі спеціальними агрегатами автомобілів, правилам дорожнього руху, безпеки праці, перевіряти знання ними своїх обов'язків;

перевіряти технічний стан пожежної, спеціальної, інженерної та іншої службової автомобільної техніки (відповідно до наказу щодо закріплення службового автотранспорту);

вести облік роботи техніки, що знаходиться на озброєнні підрозділу, стежити за правильним оформленням експлуатаційно-технічної документації, проводити заходи щодо економії пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;

перевіряти технічний стан пожежної, спеціальної, інженерної та іншої службової автомобільної техніки у встановлені терміни, вживати заходи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод, пошкоджень і відмов техніки, доповідати про їх причини та вжиті заходи начальнику підрозділу;

своєчасно подавати заявки на необхідні запасні частини, інструменти, обладнання і пально-мастильні матеріали, організувати їх правильне збереження та використання;

знати район виїзду підрозділу, місця розташування джерел протипожежного водопостачання, дороги і проїзди, підміняти водіїв на період їхньої відпустки, відрядження, хвороби тощо;

тримати в справному стані верстатне, гаражне і технологічне обладнання;

мати допуск на право роботи на усіх видах техніки, що є на озброєнні підрозділу;

суворо дотримуватись законності у службовій діяльності.

Старший майстер (майстер) газодимозахисної служби (ГДЗС)

33. Старший майстер (майстер) ГДЗС підпорядковується начальнику пожежно-рятувального підрозділу, у штатах якої він перебуває, а також начальнику газодимозахисної служби Гарнізону служби. Несе персональну відповідальність за технічне оснащення бази ГДЗС.

Старший майстер (майстер) зобов'язаний:

досконало знати будову, правила роботи з апаратами захисту органів дихання та зору, що знаходяться на озброєнні підрозділів Гарнізону служби, правила роботи в них;

мати допуск до роботи із посудинами, що знаходяться під високим тиском;

вміти працювати з обладнанням на базі ГДЗС, тримати його в технічно справному стані і чистоті, дотримуватись вимог правил безпеки при експлуатації;

при надходженні на озброєння Гарнізону служби нових видів обладнання ГДЗС вміти на ньому працювати і навчати цьому особовий склад;

контролювати стан і правильність експлуатації апаратів захисту органів дихання та зору, надавати допомогу у обладнанні постів, теплодимокамер, в організації підготовки особового складу ланок ГДЗС;

проводити поточний облік наявності кисню, стисненого повітря, хімічного споживача, забезпечувати своєчасну перевірку хімічного поглинача вапняного, випробування кисневих і повітряних балонів апаратів захисту органів дихання та зору;

робити своєчасно перевірку і необхідний ремонт апаратів захисту органів дихання та зору, що знаходяться на озброєнні підрозділу;

забезпечити створення на базі резервного комплекту апаратів захисту органів дихання та зору, кисневих і повітряних балонів, регенеративних патронів і приладів для їх перевірки. Один раз на рік аналізувати стан апаратів і обладнання, які обслуговує база, витрату запасних частин і матеріалів, а також вносити пропозиції, які направлені на покращення роботи бази ГДЗС і експлуатації апаратів;

подавати своєчасно заявки на необхідні запасні частини до апаратів на стисненому повітрі та компресорного обладнання;

при використанні апаратів захисту органів дихання та зору на затяжних пожежах і аваріях, безпосередньо на місці здійснювати контроль за технічним станом апаратів, своєчасну заміну кисневих та повітряних балонів, регенеративних патронів, у необхідних випадках очолювати ланку ГДЗС, виконувати обов'язки постового на посту безпеки;

вести своєчасно та акуратно документацію бази ГДЗС, облік закріплених за базою ГДЗС захисних дихальних апаратів, запасних частин до них;

щороку аналізувати стан захисних дихальний апаратів та обладнання, закріплених за базою постів ГДЗС, витрати запасних частин та матеріалів, вносити пропозиції, які спрямовані на покращення роботи бази (контрольних постів ГДЗС) та експлуатації захисних дихальних апаратів;

згідно з інструкцією з експлуатації планувати та забезпечувати своєчасне метрологічне обслуговування засобів вимірювальної техніки, яка є на базі ГДЗС;

суворо дотримуватись законності у службовій діяльності.

Старшина (комендант) підрозділу

34. Старшина (комендант) підрозділу підпорядковується начальнику підрозділу. Він відповідає за підтримку встановленого внутрішнього порядку, збереження техніки, обладнання і майна підрозділу. Він є матеріально-відповідальною особою.

Старшина (комендант) підрозділу зобов'язаний:

вести облік основних засобів і майна, приймати на збереження всі матеріальні цінності і забезпечувати їх збереження;

робити видачу різних видів достатку, спеціального одягу і спорядження особовому складу підрозділу та іншим особам, приписаним до підрозділу на речове забезпечення;

піклуватися про наявність матеріалів для ремонту речового майна, спеціального одягу і спорядження; забезпечувати кімнату побутового обслуговування необхідним інвентарем;

забезпечувати підтримання у чистоті і порядку території підрозділу, службових приміщень, меблів й інвентарю, організовувати їх своєчасний ремонт;

стежити за дотриманням правил пожежної безпеки, справним утриманням первинних засобів пожежогасіння;

щодня подавати начальнику підрозділу план-завдання на виконання господарських робіт особовим складом чергового караулу;

не рідше одного разу на місяць перевіряти наявність, стан, категорію і комплектність речового і господарського майна, а також техніки, обладнання, озброєння, умови їх зберігання;

мати в постійній готовності підмінні комплекти спеціального одягу і спорядження не менше, ніж на штатну чисельність караулу;

суворо дотримуватись законності у службовій діяльності.

Начальник аварійно-рятувального (спеціального) загону

35. Начальник загону підпорядковується керівництву МНС. Є прямим начальником всього особового складу загону і несе відповідальність за моральний, психологічний стан, організацію служби, професійну підготовку, правильне утримання техніки та спеціального обладнання, є матеріально-відповідальною особою.

Несе персональну відповідальність за стан дисципліни і законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень серед підлеглого особового складу.

Начальник загону зобов'язаний:

забезпечувати постійну готовність особового складу до ведення бойових дій з ліквідації великих пожеж, наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха;

розробляти, погоджувати та забезпечувати затвердження кошторису на утримання загону, організовувати його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням бюджетних та позабюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансово-розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської та статистичної звітності. Є розпорядником кредитів загону;

брати участь у розробці тематичних планів професійної підготовки особового складу. Вивчати і аналізувати стан готовності особового складу, техніки та спеціального обладнання до дій за призначенням і розробляти заходи щодо покращення організації служби, підготовки і пожежогасіння. Складати плани роботи загону;

розглядати матеріали документальних ревізій і перевірок, вносити керівництву МНС пропозиції щодо усунення недоліків і покарання винних;

на підставі Закону України "Про державну таємницю", інших нормативних актів організовувати і координувати діяльність, пов'язану із забезпеченням режиму секретності в підрозділі;

забезпечувати комплектування загону кваліфікованими кадрами, проводити роботу з їх виховання і організації професійної підготовки;

організовувати службові відрядження, контролювати ефективність роботи працівників у відрядженнях, розглядати та заслуховувати звіти за їх результатами;

забезпечувати створення належних умов працівникам загону для виконання функціональних обов'язків, здійснювати контроль за режимом і станом їх роботи, поведінкою, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях підрозділу і вживати відповідних заходів реагування;

у межах своєї компетенції реалізувати державну політику в галузі пожежної безпеки, організовувати виконання відповідних законодавчих і нормативно-правових актів, організаційних та науково-технічних заходів, загальнодержавних і регіональних програм їх забезпечення;

організовувати та контролювати зберігання військово-хімічного майна для особового складу загону;

забезпечувати правильну експлуатацію, ремонт пожежної техніки і засобів зв'язку, економію пально-мастильних матеріалів і дотримання особовим складом та водіями транспортної дисципліни;

забезпечувати повне збереження матеріальних цінностей у кількісному і якісному відношенні, організовувати своєчасний прийом і відпуск матеріальних цінностей.

Заступник начальника аварійно-рятувального (спеціального) загону - начальник штабу

36. Заступник начальника аварійно-рятувального (спеціального) загону - начальник штабу є прямим начальником усього особового складу загону.

Відповідає за організацію та дотримання статутного порядку.

Він зобов'язаний:

підтримувати готовність штабу та особового складу загону до дій за призначенням, внутрішній порядок і дисципліну в загоні, стан пожежно-технічного озброєння;

вивчати ділові і морально-психологічні якості начальницького і особового складу;

особисто організовувати роботу штабу. Керувати роботою з розробки і проведення оперативних навчань загону;

брати участь у розробці тематичних планів професійної підготовки особового складу. Вивчати і аналізувати стан готовності особового складу до дій за призначенням і розробляти заходи щодо покращення організації служби, підготовки і пожежогасіння. Складати плани роботи загону;

щороку готувати план направлення працівників на початкову підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування, вести облік співробітників, які пройшли її та підлягають охопленню цими видами навчання, контролювати їх інструктаж, відвідування занять та успішність;

організовувати і контролювати караульну службу та роботу керівників чергових змін загону;

розробляти оперативно-службову документацію, а також маршрути вводу сил і засобів на пожежі, в місця аварій, катастроф і стихійного лиха;

відпрацьовувати взаємодію з підрозділами і службами органів внутрішніх справ, Міноборони при гасінні пожеж і проведенні аварійно-рятувальних робіт;

розробляти проекти наказів, вказівок, аналізів, методичних листів та інших службових документів з питань служби і підготовки;

організовувати в загоні газодимозахисну службу і підготовку її особового складу;

проводити особисто та відповідати за організацію пожежно-технічних навчань та занять по рішенню пожежно-тактичних задач і бойовому злагодженню особового складу загону;

розробляти заходи щодо цивільної оборони і координувати роботу з Департаментами цивільного захисту, управління пожежно-рятувальних сил та мобілізаційним підрозділом МНС;

здійснювати контроль за станом озброєння, спеціального обладнання, контролювати ведення їх обліку в загоні.

Заступник начальника аварійно-рятувального (спеціального) загону

по роботі з персоналом

37. Заступник начальника загону по роботі з особовим складом є прямим начальником всього особового складу загону, разом з начальником загону несе відповідальність за організацію роботи з підбору, розстановки, виховання кадрів, а також за дотримання особовим складом загону дисципліни і законності.

Відповідає за належну підготовку і проведення загальних індивідуальних виховних та профілактичних заходів з підлеглим особовим складом щодо зміцнення дисципліни і законності.

Він зобов'язаний:

організовувати роботу з формування в особового складу високих морально-психологічних якостей, дисциплінованості, свідомого ставлення до виконання законів, загальної культури і професійної етики. Аналізувати моральний стан особового складу, вживати заходи щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у колективі, забезпечення успішного виконання оперативно-службових завдань;

аналізувати стан роботи з добору, розстановки, навчання та виховання кадрів, розробляти заходи щодо скорочення плинності, якісного відбору, організовувати контроль за їх виконанням. Вести контроль та облік даних укомплектованості загону кадрами, їх якісного складу, змінності та плинності, присвоєння звань, а також інші відомості. Організовувати роботу з комплектування вакантних посад і створення резерву нового прийому;

організовувати розгляд на засіданнях атестаційної комісії питань проходження служби особовим складом, здійснювати контроль за виконанням рішень, які приймаються. Організовувати роботу з атестування особового складу та узагальнення результатів, здійснювати контроль за своєчасною реалізацією висновків атестування. Вести облік з питань заохочення та нагородження співробітників, висловлювати клопотання про нагородження співробітників, які особливо відзначились при виконанні службових обов'язків, державними нагородами;

організовувати роботу з молодими спеціалістами. Контролювати розробку індивідуальних планів їх стажування і якість навчання. Надавати методичну допомогу керівникам служб та змін з питань становлення молодих спеціалістів у колективі. Піклуватися про створення їм необхідних побутових умов;

забезпечувати зв'язок з органами місцевої влади, засобами масової інформації, установами культури з метою пропаганди діяльності загону, підвищення його авторитету;

вести облік працівників, які постраждали при виконанні службових обов'язків при наданні інтернаціональної допомоги, ветеранів, організовувати надання їм допомоги у використанні пільг, передбачених законодавством. Вести облік працівників - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

вести аналітичну та іншу роботу щодо зміцнення дисципліни та законності серед особового складу. За дорученням начальника загону здійснювати службові розслідування фактів порушень працівниками дисципліни і законності;

брати безпосередню участь у проведенні індивідуальної виховної роботи, у вивченні особистих якостей працівників. Організовувати навчання начальницького складу формам і методам роботи з особовим складом, його морально-психологічній підготовці;

разом з керівниками служб та змін проводить роботу із соціально-правового захисту особового складу, вирішення соціально-побутових питань, медичного обстеження, обслуговування та оздоровлення;

організовувати культурно-масову та спортивну роботу серед працівників та членів їх родин, вживати заходів щодо морально-естетичного виховання особового складу.

Заступник начальника штабу

38. Заступник начальника штабу підпорядковується начальнику загону, його заступникам, є прямим начальником для інженерів штабу.

Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо зміцнення дисципліни і законності, підготовку і проведення відповідних загальних, індивідуальних виховних та профілактичних заходів з підлеглим особовим складом.

Він зобов'язаний:

організовувати та аналізувати стан службової підготовки осіб рядового і молодшого начальницького складу, розробляти заходи щодо її покращення;

розробляти тематичний план із службової підготовки з начальницьким складом;

взаємодіяти зі службами МНС, збирати та узагальнювати дані на найбільш пожежно та аварійно небезпечні об'єкти;

готувати пропозиції до плану робіт загону;

відповідати за наявність та стан збереження службових документів в штабі;

контролювати стан коригування та практичні відпрацювання оперативно-службової документації;

підтримувати тісну взаємодію з територіальними органами і підрозділами цивільного захисту, а також ділові стосунки з правоохоронними органами (прокуратурою, громадськими судами, юстицією) у питаннях, пов'язаних з проведенням дізнання і розслідування кримінальних справ, виявленням причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, дотриманням законності;

проводити протипожежну пропаганду і навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті шляхом проведення бесід, лекцій, інструктажів, розповсюдження науково-образотворчих матеріалів протипожежної направленості;

узагальнювати матеріали і готувати доповідні записки та інформації про протипожежний стан на закріплених об'єктах згідно з графіком;

взаємодіяти з відповідальним за стан охорони праці.

Заступник начальника загону по технічній частині - начальник служби технічного забезпечення і постачання

39. Заступник начальника загону по технічній частині - начальник служби технічного забезпечення і постачання є прямим начальником всього особового складу загону і відповідає за технічну готовність загону, її технічно правильну експлуатацію, обслуговування, зберігання та ремонт.

Він зобов'язаний:

своєчасно забезпечувати загін спеціальним оснащенням, пально-мастильними матеріалами, речовим майном та продуктами харчування;

брати участь у розробці планів службової підготовки особового складу і контролювати їх виконання;

організовувати технічно-правильне використання техніки, спеціального і пожежного оснащення;

здійснювати контроль за своєчасним проведенням робіт з технічного обслуговування і ремонту техніки та обладнання;

організовувати планове проведення технічного обслуговування техніки та обладнання і контролює їх виконання;

організовувати серед водіїв навчання з експлуатації техніки, що перебуває на озброєнні загону, та її тактико-технічних характеристик. Перевіряти знання водіями правил дорожнього руху. Відповідати за підготовку водіїв при роботі на спецтехніці і підвищення їх професійної майстерності;

організовувати виконання заходів щодо охорони праці, техніки безпеки і промислової санітарії;

розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення безпеки руху автотранспорту загону;

підтримувати зв'язок з відповідними службами МНС;

забезпечити справний стан техніки, організовувати і контролювати ведення встановленого обліку і звітності;

організовувати правильну експлуатацію і своєчасний ремонт інвентарю, меблів, споруд загону;

перевіряти наявність, стан і комплектність майна на складі, правильність та своєчасність проведення обліку;

організовувати прибуття і роботу пересувної авторемонтної майстерні в місцях ліквідації аварій, стихійного лиха та катастроф;

організовувати харчування особового складу при ліквідації аварій, стихійного лиха та катастроф, а також створює резерв вогнегасних засобів та пально-мастильних матеріалів.

Начальник медичного пункту загону

40. Начальник медичного пункту підпорядковується начальнику загону, його заступникам і є безпосереднім начальником для лікарів загону.

Він зобов'язаний:

нести відповідальність за професійну підготовку лікарів загону, їх дисципліну, медичне забезпечення особового складу загону, а також за забезпечення загону медично-санітарним майном, і утримання його в належному і в справному стані;

керувати медичною підготовкою особового складу загону;

організовувати і впроваджувати лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт, а також в службово-побутових приміщеннях та на території загону;

спільно з начальником служби радіохімічної розвідки розробляти та впроваджувати заходи з екологічної безпеки у місцях перебування загону;

організовувати своєчасне проходження працівниками загону щорічних профілактичних оглядів;

підтримувати зв'язок з медичним управлінням МНС;

забезпечувати комплектування і своєчасне списання лікарських засобів та медичного майна загону, ведення медичної документації;

організовувати своєчасне технічне обслуговування електричних та кисневих приладів;

забезпечувати необхідний режим із збереження та видачі наркотичних препаратів;

відповідати за підтримання постійної готовності служби з надання медичної допомоги особовому складу;

організовувати медичне забезпечення всіх спортивних заходів;

надавати першу медичну допомогу працівникам загону та постраждалим, евакуювати потребуючих у медичній допомозі з небезпечної зони;

контролювати поповнення служби медикаментами, якісне приготування їжі для особового складу;

вивчати передовий досвід у галузях медицини катастроф та радіаційно-хімічної безпеки, модернізації спеціальної техніки, приладів, спорядження і сприяє впровадженню його в загоні;

перебуваючи на чергуванні у складі чергової зміни, виконувати у повному обсязі функціональні обов'язки лікаря чергової зміни;

організовувати перевірки та медичний контроль водіїв та особового складу загону протягом добового чергування.

Начальник служби радіаційної і хімічної розвідки

41. Начальник служби радіаційної і хімічної розвідки (РХР) підпорядковується начальнику загону, його заступникам і є безпосереднім начальником для інженерів РХР. Відповідає за організацію служби РХР та контролює роботу працівників служби.

Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо зміцнення дисципліни і законності, підготовку і проведення відповідних загальних, індивідуальних виховних та профілактичних заходів з підлеглим особовим складом.

Він зобов'язаний:

розробляти організаційні і технічні заходи, спрямовані на забезпечення радіаційної і хімічної безпеки загону та контролювати їх виконання посадовими особами;

планувати спеціальну підготовку працівників служби РХР;

надавати навчально-методичну і консультативну допомогу працівникам служби РХР у спеціальній підготовці;

організовувати заняття з начальницьким складом загону з питань радіаційної і хімічної безпеки;

здійснювати перевірку знань і практичних навиків працівників загону із заходів радіаційної і хімічної безпеки при проведенні аварійно-рятувальних робіт, використання засобів індивідуального дозиметричного контролю, хімічного захисту і спецобробки;

здійснювати контроль за організацією і проведенням технічного обслуговування і експлуатації приладів, засобів і спорядження для радіаційної розвідки, дозиметричного контролю, хімічного захисту, спеціальної обробки;

здійснювати нагляд за безпечним проведенням аварійно-рятувальних робіт особовим складом загону, оброблювати і надавати інформацію та рекомендації керівнику аварійно-рятувальних робіт;

розробляти заходи з питань забезпечення безпеки особового складу при гасіння пожеж та проведенні рятувальних робіт у підвальних приміщеннях та метрополітенах;

проводити аналіз бойової і повсякденної роботи служби РХР. Розроблювати заходи, спрямовані на підвищення надійності та ефективності служби;

встановлювати і підтримувати ділові стосунки з відповідними відомствами, організаціями, службами з питань організаційного та технічного забезпечення радіаційної і хімічної безпеки;

організовувати взаємодію служби РХР з відповідними службами об'єктів, формувань цивільної оборони в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт;

вивчати особливо небезпечні хімічні виробництва, ядерні і радіаційні об'єкти, що є на території України, їх конструктивні та технологічні особливості;

вивчати передовий досвід у галузях радіаційно-хімічної безпеки, модернізації спеціальної техніки, приладів, спорядження і сприяти у впровадженні його в загоні;

розробляти та впроваджувати заходи щодо технічного оснащення загону приладами, засобами захисту, призначеними для потреб радіаційно-хімічної безпеки; розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення бойової готовності служби цивільної оборони;

з метою вдосконалення протипожежної служби цивільної оборони загону підтримувати ділові стосунки із відповідними структурами МНС;

організовувати роботу газодимозахисної служби загону. Проводити аналіз бойової і повсякденної роботи ГДЗС. Розробляти заходи, спрямовані на підвищення надійності та ефективності ГДЗС; нести відповідальність за нагляд за посудинами, працюючими під тиском, безпечну дію котлів, стан охорони та безпеки праці.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >