ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ КАРАУЛУ

146. Посадовими особами караулу є:

начальник караулу;

помічник командира (капітана) пожежного корабля;

начальницький склад, який займається профілактикою пожеж і входить до складу чергового караулу пожежно-рятувального підрозділу по охороні об'єкта;

командир відділення;

водій;

диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підрозділу.

147. Залежно від виду техніки, що знаходиться в бойовому розрахунку, і штатів підрозділу, до складу караулу можуть входити й інші посадові особи, обов'язки яких розробляються начальником підрозділу.

Начальник караулу

  • 148. Начальник караулу підрозділу підпорядковується начальнику підрозділу і його заступнику. Він є прямим начальником усього особового складу караулу. Несе особисту відповідальність за стан дисципліни в караулі.
  • 149. На час відсутності штатного начальника караулу його обов'язки дозволяється виконувати особам середнього і старшого начальницького складу, а в окремих випадках - особам молодшого начальницького складу (крім підрозділів, що охороняють об'єкти на договірних засадах), які мають відповідну підготовку і допущені у встановленому порядку до самостійного виїзду на чолі караулу.
  • 150. Начальник караулу підрозділу МНС відповідає за:

готовність особового складу караулу до виконання дій за призначенням, чітку організацію і несення особовим складом внутрішньої і караульної служби;

підготовленість, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан підпорядкованого йому особового складу;

справне утримання і правильну експлуатацію техніки і обладнання, що знаходяться на озброєнні караулу;

дотримання правил безпеки праці і пожежної безпеки;

виконання розпорядку дня і підтримку внутрішнього порядку в караулі.

151. Начальник караулу зобов'язаний:

проводити індивідуальну виховну роботу з особовим складом, знати ділові та моральні якості працівників караулу;

організовувати підбір та вивчення особового складу караулу, вносити пропозиції щодо комплектації вакантних посад у караулі;

знати ділові, професійні і морально-психологічні якості особового складу караулу;

проводити заняття зі службової підготовки з особовим складом караулу і контролювати командирів відділень щодо навчання особового складу;

постійно проводити роботу з виховання особового складу караулу в дусі професійного патріотизму, неухильного дотримання дисципліни, беззаперечного виконання наказів начальників і вимог Тимчасового порядку;

знати оперативно-тактичну характеристику району виїзду підрозділу (дислокацію відомчих пожежних підрозділів і добровільних формувань, розташування потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, їх техногенну та пожежну небезпеку, конструктивні особливості будинків, протипожежне водопостачання і проїзди тощо), а також тактико-технічні характеристики автомобілів, що знаходяться на озброєнні Гарнізону;

суворо стежити за дотриманням правил пожежної безпеки, чистотою і порядком у службових приміщеннях, стройовою виправкою особового складу караулу, виконанням правил носіння форми одягу і правильної підгонки обмундирування і спорядження;

піклуватися про здоров'я і потреби підлеглих, стежити за дотриманням ними правил безпеки праці при виконанні господарських робіт, проведенні практичних занять і діях за призначенням;

ознайомитися при заступанні на чергування з оперативною обстановкою в районі (на об'єкті), що охороняється, а також отримати необхідні вказівки від начальника підрозділу про додаткові заходи щодо охорони району (об'єкта);

розробляти і здійснювати під час чергування, залежно від обстановки, що складається, додаткові заходи щодо посилення охорони району (об'єкта);

доповідати начальнику підрозділу, за необхідності, при отриманні від постових, чергових та інших осіб повідомлень про наявність у районі виїзду (на об'єкті) обстановки, що створює загрозу виникнення пожежі, іншої надзвичайної ситуації, вживати заходів до усунення виявлених порушень;

уміти методично правильно виконувати нормативи зі спеціальної фізичної та пожежно-стройової підготовки, дотримуватись правил роботи з обладнанням і озброєнням;

посилювати контроль у нічний час, вихідні та святкові дні за протипожежним станом об'єкта, що охороняється, висилаючи на додаткові маршрути дозори з особового складу караулу;

контролювати і спрямовувати роботу молодших інспекторів профілактики, а також інспекторів профілактики за відсутності начальника (заступника начальника, старшого інженера) пожежно-рятувального підрозділу;

перевіряти особисто або через профілактичний склад і командирів відділень несення служби постовими, дозорними, особами внутрішнього наряду;

організовувати і контролювати у встановленому порядку огляд особливо важливих цехів і інших об'єктів перед їхнім закриттям після закінчення роботи на підприємстві, що охороняється підрозділом на договірних засадах;

стежити за тим, щоб техніка, обладнання і спорядження, засоби зв'язку і сигналізації, джерела протипожежного водопостачання, проїзди і під'їзди до будинків і вододжерел постійно утримувалися в справному стані. При виявленні несправностей вживати негайних заходів до їх усунення і, за необхідності, доповідати начальнику підрозділу й оперативному черговому по Гарнізону. З планом дій ознайомити особовий склад караулу і кожного окремо - з частиною плану, яка його стосується;

своєчасно направляти особовий склад на пости і дозори, провести з ним інструктаж та перевірити знання ним своїх обов'язків;

виїжджати на чолі караулу на пожежі, аварії, катастрофи, стихійне лихо і, відповідно до вимог Статуту дій у надзвичайних ситуаціях і встановленого у Гарнізоні порядку, керувати гасінням пожеж або роботою особового складу караулу при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

при виході з ладу телефонів на пункті зв'язку підрозділу задіяти радіозв'язок, повідомити оперативно-диспетчерську службу про обстановку, що створюється, і діяти відповідно до вимог інструкції обов'язків начальника караулу;

контролювати збір даних про наявність людей у нічний час у дитячих, лікувальних закладах та інших установах, при необхідності доводити ці дані до особового складу караулу;

організовувати і проводити роботу з вивчення протипожежного водопостачання в районі виїзду (на об'єкті);

знати сигнали цивільної оборони і вміти діяти при їх отриманні;

виконувати роботу за спеціалізацією в напрямках оперативно-службової діяльності підрозділу, відповідно до функціональних обов'язків;

акуратно й у повному обсязі вести документацію караулу, стежити за її збереженням;

здійснювати керівництво ГДЗС у підпорядкованому йому караулі (зміні) і забезпечувати її готовність до роботи у небезпечному для дихання середовищі;

контролювати проведення перевірок захисних дихальних апаратів особовим складом чергового караулу (зміни);

особисто керувати роботою особового складу ГДЗС під час ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф або стихійного лиха, очолювати ланку ГДЗС або входити до складу ланки ГДЗС, якщо її очолює старший начальник;

вносити записи до особистих карток газодимозахисників про їх роботу в захисних дихальних апаратах;

у разі раптової хвороби або з інших обставин, що не дозволяють надалі нести службу, негайно доповісти про це начальнику підрозділу або оперативному черговому по Гарнізону і в подальшому діяти за їх вказівкою.

152. Начальнику чергового караулу забороняється:

відлучатися з розташування підрозділу, крім випадків, передбачених цим Тимчасовим порядком;

відпускати будь-кого зі складу караулу, залишати відкритими пости, маршрути дозорів і сектори, виводити з бойового розрахунку техніку й обладнання, а також без дозволу начальника підрозділу дозволяти заміну особового складу караулу;

відлучатися із розташування частини, окрім випадків пов'язаних з перевіркою несення служби, або хворобою, пригодами в районі (об'єкті), що охороняється;

допускати в чергове приміщення осіб, які не мають на це права;

призначати для несення служби на постах пожежних, які не пройшли початкової підготовки, а також не ознайомлених особисто з ділянкою, що охороняється постом або таких, що не опанували обов'язків постових;

призначати непідготовлених осіб до виконання обов'язків на постах і в дозорах, а також осіб, які не ознайомлені особисто з особливостями охорони ділянок, постів і дозорів або не засвоїли обов'язків постових і дозорних.

Помічник командира (капітана) пожежного корабля

  • 153. Помічник командира (капітана) пожежного корабля підпорядковується командиру (капітану) пожежного корабля. Він є прямим начальником особового складу караулу і відповідає за готовність особового складу до виконання дій за призначенням, чітке виконання ним службових обов'язків, за морально-психологічний стан, підготовленість, виховання і дисципліну особового складу, за справне утримання техніки і пожежно-технічного обладнання.
  • 154. Помічник командира (капітана) пожежного корабля зобов'язаний:

вивчати і знати ступінь професійної підготовленості і моральні якості особового складу караулу (вахти);

постійно проводити роботу щодо виховання особового складу караулу (вахти) у дусі професійного патріотизму, неухильного дотримання дисципліни, беззаперечного виконання наказів командирів і вимог Тимчасового порядку;

проводити заняття із службової підготовки з особовим складом караулу (вахти);

досконало знати тактико-технічні дані корабля, район акваторії, що охороняється, її спецлоцію, місце розташування й оперативно-тактичні характеристики найбільш важливих і пожежонебезпечних об'єктів, у тому числі і берегових;

постійно стежити за технічним станом і пожежною безпекою корабля, і при виявленні несправностей та інших порушень вживати заходів до їхнього усунення, забезпечувати чистоту і порядок на кораблі й у службових приміщеннях;

суворо стежити за стройовою виправкою особового складу караулу, дотриманням ним правил носіння встановленої форми одягу, правильним припасуванням обмундирування і спорядження;

виконувати самому і забезпечувати виконання особовим складом корабля правил плавання по внутрішніх судноплавних шляхах, а також вимог судноплавної інспекції і Річкового (морського) реєстру;

піклуватися про здоров'я і потреби підлеглих, стежити за дотриманням ними правил безпеки праці при несенні служби, на практичних заняттях і під час бойової роботи;

відповідно до встановленого в Гарнізоні порядку керувати гасінням пожеж або роботою особового складу корабля з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечувати підтримку постійного телефонного або радіозв'язку з оперативно-диспетчерською службою, пунктом зв'язку підрозділу.

155. Помічнику командира (капітана) пожежного корабля забороняється:

відлучатися з корабля (із службових приміщень), відпускати будь-кого зі складу караулу (вахти) і скорочувати бойовий розрахунок пожежного корабля;

допускати на корабель і у чергові приміщення осіб, які не мають на це права.

Командир відділення

156. Командир відділення підрозділу МНС підпорядковується начальнику караулу і є безпосереднім начальником особового складу відділення.

Він відповідає за: навчання, виховання, дисципліну і готовність особового складу відділення до виконання дій за призначенням, за стройову виправку і зовнішній вигляд своїх підлеглих; за дбайливу та правильну експлуатацію техніки, озброєння і спорядження відділення; за спеціальну фізичну підготовку особового складу відділення.

157. Командир відділення зобов'язаний:

знати ділові, професійні й особисті якості кожного підлеглого;

навчати і виховувати особовий склад свого відділення, прищеплювати йому любов до спеціальності і почуття дбайливого ставлення до техніки і обладнання;

займатися підготовкою і виховувати у підлеглого особового складу стройову виправку та фізичну витривалість;

піклуватися про підлеглих, знати в їх потреби;

доповідати начальнику караулу про захворювання, скарги і прохання підлеглих, про випадки втрати або виходу з ладу закріпленого за ними пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, а також виявлену ними самовідданість і розумну ініціативу при виконанні бойової роботи і несенні служби;

піклуватися про зберігання здоров'я підлеглих і стежити за дотриманням ними правил безпеки праці та носіння встановленої форми одягу;

бути прикладом для підлеглих у всіх питаннях служби;

знати район виїзду підрозділу, розташування джерел протипожежного водопостачання, потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, а також тактико-технічні характеристики техніки, обладнання, яке знаходиться на озброєнні в підрозділі;

відповідати за оперативну готовність газодимозахисників підпорядкованого відділення, зберігання та правильне використання ними захисних дихальних апаратів і закріпленого за відділенням газодимозахисного обладнання;

слідкувати за наявністю, справністю на пожежному автомобілі резервних дихальних апаратів, балонів, регенеративних патронів;

проводити технічне обслуговування та випробовування пожежно - технічного обладнання;

своєчасно готувати особовий склад, який задіяний на постах, дозорах, у внутрішньому наряді та бойовому розрахунку, перевіряти знання ними обов'язків, підгонку спорядження і спеціального одягу;

перевіряти за завданням начальника караулу несення служби постовими, дозорними й особами внутрішнього наряду;

перевіряти справність і утримання техніки, обладнання й апаратів захисту органів дихання та зору особового складу відділення;

виїжджати по тривозі з відділенням і керувати його роботою при гасінні пожежі, ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

тимчасово виконувати обов'язки начальника караулу при перебуванні його на об'єкті або в інших випадках за вказівкою начальника караулу.

Водій спеціального автомобіля

  • 158. До виконання обов'язків водія спеціального автомобіля допускаються особи, що пройшли підготовку у встановленому порядку.
  • 159. Водій спеціального автомобіля підпорядковується командиру відділення, а в питаннях утримання і технічного обслуговування техніки - старшому техніку (механіку, водію). Він відповідає за справність, постійну готовність і безперебійну роботу в бойових умовах закріпленої за ним техніки.
  • 160. Водій спеціального автомобіля зобов'язаний:

знати тактико-технічну характеристику, призначення, улаштування, принцип дії, роботу і порядок обслуговування закріпленої техніки, її несправності (ознаки, причини, небезпечні наслідки, засоби визначення й усунення), а також район виїзду підрозділу, місця розташування джерел протипожежного водопостачання, шляхи і проїзди;

суворо дотримуватись правил дорожнього руху;

уміти впевнено і безпечно управляти в різноманітних дорожніх і метеорологічних умовах автомобілями всіх типів, які знаходяться на озброєнні підрозділу, відповідно до відмітки у водійському посвідченні;

систематично підвищувати свої професійні знання й уміння, мати відповідний дозвіл на допуск до роботи на всіх автомобілях підрозділу;

уміти працювати зі всіма спеціальними агрегатами і механізмами, а також із засобами зв'язку, установленими на закріплених автомобілях, у повному обсязі і правильно використовувати технічні і тактичні можливості в умовах ведення оперативно-тактичних дій;

дотримуватися правил безпеки праці і виробничої санітарії при несенні служби, експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті техніки;

перевіряти технічний стан, якісно, своєчасно й у повному обсязі виконувати технічне обслуговування закріпленої техніки;

економити пально-мастильні й інші експлуатаційні матеріали, виконувати правила збереження і порядок їхнього застосування;

виконувати правила користування гаражним обладнанням, правильно оформляти експлуатаційно-технічні й облікові документи з експлуатації техніки;

доповідати командиру відділення про всі несправності закріпленої техніки і негайно вживати заходів для їх усунення;

сумлінно нести службу у внутрішньому наряді.

161. Водій, який не має при собі посвідчення водія і свідоцтва на право керування закріпленими автомобілями, до чергування не допускається.

Диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підрозділу

162. Черговий диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підрозділу підпорядковується начальнику чергового караулу, а в оперативній діяльності - старшому диспетчеру (радіотелефоністу) оперативно-диспетчерської служби, начальнику чергової зміни.

Він відповідає за чіткий прийом, передачу і реєстрацію повідомлень, що надходять на пункт зв'язку, своєчасне направлення відділень на пожежі, місця аварій, катастроф, стихійного лиха, ведення Журналу пункту зв'язку підрозділу (додаток 14).

163. Диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підрозділу зобов'язаний:

знати район виїзду підрозділу, оперативну обстановку в ньому, перелік об'єктів, на які складені плани і картки пожежогасіння або висилаються при пожежах підрозділи по підвищеному номеру (рангу) виклику, безводні ділянки, місце розташування потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, проїздів і джерел протипожежного водопостачання, а також основні тактико-технічні дані автомобілів (кораблів, потягів), наявних у Гарнізоні служби;

уміти швидко користуватися службовою (довідковою) документацією пункту зв'язку, засобами зв'язку, забезпечувати швидкий прийом повідомлень про пожежі, інші надзвичайні ситуації;

перевіряти роботу засобів зв'язку при заступанні на чергування, а також періодично в ході чергування:

тримати в чистоті і справності засоби зв'язку, майно службових приміщень пункту зв'язку, про всі несправності доповідати начальнику караулу;

підтримувати зв'язок із службами взаємодії і, за необхідності, спрямовувати ці служби в район проведення робіт відповідно до встановленого порядку:

при отриманні повідомлень про закриття проїздів, вихід з ладу джерел протипожежного водопостачання, зв'язку й інших змін оперативної обстановки, негайно доповідати начальнику караулу і в оперативно-диспетчерську службу;

при виклику по телефону (крім прямого телефонного зв'язку) відповідати: "Пожежно-рятувальна служба", а по спеціальних лініях, повторювати відповідь та відрекомендовуватись;

отримавши по телефону повідомлення про пожежу, іншу надзвичайну ситуацію, не припиняючи розмови, увімкнути сигнал тривоги, а в нічний час і додаткове освітлення приміщень, заповнити дорожні листи на виїзд автомобілів стройової групи експлуатації за сигналом "Тривога" (додаток 15), установити місце, де виникла пожежа, надзвичайна ситуація, прізвище особи, яка повідомила і номер телефону, по якому здійснюється повідомлення, а при можливості - додаткові відомості (уточнене місце виникнення пожежі, характер надзвичайної ситуації, особливості маршруту прямування, що саме горить, чи є загроза людям, вибуху, отруєння тощо). За наявності гучномовного зв'язку оголосити найменування відділень, які повинні виїжджати, і адресу пожежі, надзвичайної ситуації, як правило, перед вмиканням сигналу "Тривога" і після його відключення, включати табло (якщо воно є) з переліком автомобілів, що виїжджають;

передати дорожні листи начальнику караулу, повідомити йому наявні додаткові відомості про пожежу, надзвичайну ситуацію;

передавати начальнику караулу план (картку) пожежогасіння;

у ході отримання від заявника додаткових відомостей про пожежу, надзвичайну ситуацію, передавати ці відомості по радіозв'язку підрозділам, що виїхали до місця виклику;

про виїзд караулу на пожежу, у тому числі й інші виїзди, повідомляти оперативно-диспетчерську службу у встановленому в Гарнізоні порядку;

при отриманні сигналу "Тривога" по всіх системах автоматичної пожежної сигналізації діяти відповідно до інструкцій про порядок експлуатації даних установок сигналізації;

при отриманні повідомлення про пожежу на об'єкті, на якому передбачено автоматичний виклик сил і засобів за підвищеним номером (рангом) виклику, негайно повідомляти про це оперативно-диспетчерську службу;

встановлювати і підтримувати зв'язок з караулом, що виїхав на пожежу (аварію, катастрофу, стихійне лихо, на заняття тощо); з урахуванням особливостей об'єкта з'ясовувати за допомогою довідкової літератури і документації, а також через відповідні служби його оперативно-тактичну характеристику, рівень загазованості, радіаційну обстановку, зміни метеоумов, які передбачаються тощо, і при одержанні додаткових відомостей негайно доповідати в оперативно-диспетчерську службу і начальнику караулу (КГП);

про направлення додаткових сил і засобів, відомості, що надійшли з місця роботи караулу, про повернення караулу інформувати оперативно-диспетчерську службу і посадових осіб у встановленому порядку;

вживати всіх необхідних заходів для своєчасного отримання інформації про обстановку з місця роботи караулу і негайно передавати отримані розпорядження й інформацію до оперативно-диспетчерської служби;

виконувати розпорядження, що надходять від начальника караулу, який виїхав (КГП);

виконувати обов'язки диспетчера оперативно-диспетчерської служби, якщо на пункт зв'язку підрозділу покладено функції цих служб Гарнізону;

здійснювати експлуатацію засобів зв'язку і сигналізації відповідно до інструкцій заводів-виробників і вимог нормативних документів з цього питання;

акуратно і у повному обсязі вести службову документацію пункту зв'язку підрозділу, дбайливо зберігати документи;

допускати в приміщення пункту зв'язку тільки начальника караулу, його прямих начальників, а також, на час своєї заміни, осіб зі складу чергового караулу, які допущені до виконання обов'язків диспетчера (радіотелефоніста) пункту зв'язку підрозділу.

164. Черговому диспетчеру (радіотелефоністу) пункту зв'язку підрозділу забороняється:

відволікатися від несення служби (сторонні розмови, прослуховування музики, радіо тощо на великих звукових рівнях, перегляд телепередач під час виїзду і бойової роботи караулу);

відлучатися з розташування підрозділу;

відлучатися з пункту зв'язку без дозволу начальника караулу і без підміни особою, підготовленою і допущеною до роботи на пункті зв'язку підрозділу;

відпочивати при виїзді караулу за сигналом "Тривога";

розмовляти особисто і допускати по телефону тривалі розмови (понад одну хвилину), не пов'язані з роботою підрозділу, порушувати встановлений порядок радіообміну.

165. Диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підрозділу має право:

відлучатися з пункту зв'язку (за умови заміни підмінним диспетчером (радіотелефоністом)) для прийому їжі в передбачений розпорядком дня час;

відпочивати в нічний час не більше половини часу з відбою до підйому караулу (на період відпочинку диспетчера (радіотелефоніста) він заміняється підмінним диспетчером (радіотелефоністом)).

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >