РОЗМІЩЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ МНС

Загальні положення

42. Для успішного виконання поставлених перед МНС задач, особовий склад усіх її структурних підрозділів розміщується у службових будівлях і приміщеннях.

Будинки для розміщення техніки, обладнання і особового складу будуються за типовими і індивідуальними проектами.

Службові приміщення і територія підрозділу повинні бути обладнані необхідними технічними засобами, що сприяють оперативному і ефективному виконанню поставлених перед підрозділами задач.

Будівлі, службові приміщення, територія органів і підрозділів цивільного захисту повинні відповідати правилам пожежної безпеки (додаток 6), безпеки праці, а також санітарно-гігієнічним і будівельним нормам.

Обладнання будівель і приміщень навчальних закладів та інших підрозділів, де особовий склад знаходиться на казарменому положенні, здійснюється відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

43. Дотримання порядку в службових приміщеннях і на території підрозділів МНС є обов'язковим для усього особового складу.

Дотримання чистоти і порядку в службових приміщеннях і на території підрозділів, виконання інших господарських робіт покладається на особовий склад чергових караулів цих підрозділів.

 • 44. Всі приміщення в будівлях, розташованих на території підрозділу, є службовими. Курити в службових приміщеннях суворо заборонено.
 • 45. Для розміщення особового складу, техніки, обладнання, озброєння, засобів пожежогасіння, пально-мастильних матеріалів, господарського інвентарю, а також для проведення занять з професійної підготовки у будівлі і на території підрозділу МНС обладнується:

гараж для розміщення штатної техніки підрозділу;

караульне приміщення (кімната для відпочинку особового складу в нічний час з відповідним обладнанням у підрозділах);

народознавча світлиця (актовий зал, кімната по роботі з персоналом) для проведення загальних зборів підрозділу, інформаційного забезпечення, перегляду теле- і відеопередач тощо з відповідним обладнанням;

навчальний клас з наглядними посібниками;

кімната відпочинку;

кімната для прання та сушіння спеціального одягу і обмундирування з необхідним обладнанням;

їдальня (приміщення для підігрівання та прийому їжі з необхідним обладнанням і інвентарем);

душова;

кімната для зберігання спеціального та верхнього одягу;

кабінет начальника караулу з телефонним зв'язком, необхідним обладнанням, з кімнатою (місцем) для відпочинку;

приміщення для зберігання запасів обмундирування, майна;

будівлі та приміщення посту технічного обслуговування підрозділу, визначені Настановою з експлуатації транспортних засобів у підрозділах МНС;

спортивний зал (кімната) та спортивний майданчик з необхідним обладнанням;

пункт зв'язку підрозділу зі встановленими в ньому засобами зв'язку, необхідним обладнанням та приміщенням для відпочинку диспетчера (радіотелефоніста);

акумуляторна (приміщення для установки акумуляторів аварійного електропостачання пункту зв'язку підрозділу);

побутова кімната;

службові кабінети для керівного та інженерно-інспекторського складу;

опалювальна будка для постового біля фасаду підрозділу;

санвузли на кожному поверсі.

Крім цього, в пожежно-рятувальних підрозділах повинні бути:

приміщення для зберігання, мийки та сушки пожежних рукавів;

навчальна башта та 100-метрова смуга з перешкодами;

база чи пост ГДЗС для зберігання, ремонту, перевірок, перезарядки та обслуговування апаратів захисту органів дихання;

теплодимокамера і смуга психологічної підготовки особового складу в підрозділах з наявністю газодимозахисної служби;

склад піноутворювача, вогнегасного порошку.

Крім цього, в аварійно-рятувальних (спеціальних) загонах повинні бути:

службові кабінети для керівників автомобільної, хіміко-дозиметричної, фінансової служб, служби радіохімічної розвідки, чергової зміни тощо;

приміщення штабу;

будівлі та приміщення постійного парку техніки, визначені Настановою з експлуатації транспортних засобів у підрозділах МНС;

кімната зберігання господарського інвентарю.

У спеціальних морських та авіаційних загонах передбачаються також інші будівлі та приміщення для використання за прямим призначенням цих підрозділів.

Крім цього, в навчальних закладах, навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і навчальних центрах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту повинні бути:

лекційні зали;

навчальні полігони, навчальні частини;

приміщення для семінарських та практичних занять;

інші приміщення згідно із штатною структурою цього підрозділу.

Приміщення, вказані в цій статті Тимчасового порядку, передбачаються для підрозділів, що проектуються, заново будуються або реконструюються, а в діючих - виходячи з існуючих технічних можливостей.

Утримання приміщень

46. Всі будівлі, приміщення та територія підрозділу повинні бути естетично оформлені, утримуватись у чистоті і порядку та відповідати вимогам Правил безпеки праці.

Кожен керівник підрозділу відповідає за правильне використання будівель та приміщень і за збереження обладнання, інвентарю та меблів.

47. На фасадах будівель підрозділів вивішуються титульні дошки встановленого зразка.

Усі службові приміщення мають бути пронумеровані. На зовнішньому боці вхідних дверей приміщення вивішують табличку із зазначенням її номера та призначенням (додаток 7), а в середині кожного приміщення на стіні - опис наявного в ній майна (меблів, інвентарю й обладнання).

Матеріально відповідальна особа веде облік інвентарю, технічних засобів і оргтехніки в спеціальних облікових журналах.

Меблі, інвентар, обладнання є власністю підрозділу, і їх забороняється передавати до іншого підрозділу.

 • 48. В приміщеннях підрозділу на видимому місці вивішується розпорядок дня, розклад занять, табель основних обов'язків номерів бойового розрахунку, інші плануючі документи та інструкції.
 • 49. Приміщення з постійним перебуванням людей повинні забезпечуватись водою для пиття.
 • 50. Всі приміщення забезпечують достатньою кількістю урн для сміття. Біля зовнішніх входів до будівлі встановлюють пристрої для очищення взуття від бруду.

Щоденне прибирання приміщень і території підрозділу проводиться особовим складом чергового караулу (крім приміщень керівництва підрозділу та інженерно-інспекторського складу). Всі допоміжні технічні та спеціальні приміщення повинні закриватися на замки. На пункті зв'язку повинен знаходитись комплект запасних ключів від усіх приміщень, будівель.

 • 51. Перепланування приміщень, перенесення і розбирання існуючих і спорудження нових будівель, прокладання внутрішніх електромереж, ліній зв'язку, сигналізації, проводиться тільки за узгодженням із керівництвом територіальних органів управління та навчальних закладів за підпорядкованістю.
 • 52. Територія підрозділів повинна бути огороджена парканом, озеленена, у темний час доби освітлена.

Сміття збирається в контейнери, що закриваються кришкою, і вивозиться. Контейнери встановлюють на майданчику з твердим покриттям і не менше одного разу на тиждень очищають і дезінфікують.

Опалення приміщень

53. Відповідальність за організацію опалення приміщень покладається на керівників підрозділів.

Початок і кінець опалювального періоду оголошуються наказом (розпорядженням) начальника Гарнізону служби. При пічному опаленні порядок і час опалення приміщень, прийом і видача палива встановлює керівник підрозділу.

Контроль за топленням печей (котлів) покладається на начальника чергового караулу.

 • 54. Системи опалення будинків підрозділів повинні забезпечувати підтримку температур у приміщеннях із перебуванням людей не нижче +18°С у зимовий час, а в приміщеннях збереження техніки, обладнання та інших - не нижче +10°С.
 • 55. До початку опалювального періоду всі системи центрального опалення, печі та димоходи повинні бути перевірені, а несправні - відремонтовані. Очищення димоходів проводиться у встановлені терміни.
 • 56. На час опалювального періоду (при пічному опаленні) наказом начальника частини призначаються особи, відповідальні за топлення печі, що пройшли відповідну підготовку і мають допуск.

Топлення печей повинно закінчуватися не пізніше ніж за 2 години до початку відпочинку особового складу в нічний час.

 • 57. Забороняється користуватися несправними системами опалення, застосовувати для розтоплення печей (котлів) пальні рідини, залишати без нагляду печі, що опалюються.
 • 58. По закінченні опалювального періоду всі системи опалення повинні бути старанно перевірені, димоходи очищені, печі і котли опломбовані.

Освітлення приміщень

 • 59. Порядок освітлення підрозділів визначається начальником підрозділу.
 • 60. Освітлення приміщень і території підрозділів повинно бути електричним і відповідати санітарним нормам.

Освітлення підрозділів з постійним перебуванням людей (пожежно-рятувальні підрозділи, житлові приміщення навчальних закладів) розподіляються на повне і чергове.

У нічний час, у період з відбою до підйому у спальних (караульних) приміщеннях, на шляхах руху особового складу за сигналом "Тривога", місцях стоянки техніки та озброєння, що знаходиться в бойовому розрахунку, дозволяється залишати чергове освітлення при умові, що існує можливість включення повного освітлення одночасно із сигналом тривоги. У всіх інших приміщеннях освітлення припиняється.

Лампи чергового освітлення караульного приміщення фарбуються в зелений колір або закриваються плафонами зеленого кольору.

Контроль за використанням освітлення покладається на осіб внутрішнього наряду.

61. На випадок аварії або тимчасового вимкнення електропостачання чи з інших причин, у підрозділах повинні бути електричні ліхтарі, місця збереження яких визначає керівник підрозділу.

Обладнання зв'язку оперативно-чергових служб і пунктів зв'язку підрозділів повинні забезпечуватись аварійним енергопостачанням. Оперативно-диспетчерські служби та пункти зв'язку підрозділів повинні обладнуватись пристроями, які дозволяють одночасно з сигналом тривоги включати повне освітлення караульного та гаражного приміщень.

Провітрювання приміщень

 • 62. Повітря в службових приміщеннях підрозділів повинно відповідати санітарним нормам, не знижувати працездатності особового складу і не шкодити їхньому здоров'ю.
 • 63. Приміщення підрозділів повинні систематично провітрюватися.

Природне провітрювання у службових кабінетах проводиться самостійно особами, які працюють у цих кабінетах. По закінченні робочого дня усі вікна, кватирки (фрамуги) повинні бути зачинені.

Примусова вентиляція здійснюється за допомогою наявних технічних засобів (приточно-витяжна вентиляція, системи кондиціонування повітря, кондиціонери, калорифери тощо).

Наявні вентиляційні пристрої повинні утримуватися у справному стані.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >