ПЕРЕВІРКА ГАРНІЗОННОЇ І КАРАУЛЬНОЇ СЛУЖБ

  • 237. Цілеспрямована і систематична перевірка гарнізонної, караульної та внутрішньої служб є обов'язком усього начальницького складу МНС, якому підпорядковані Гарнізони служби і караули підрозділів. Перевірка повинна сприяти підвищенню готовності караулів, підрозділів і Гарнізонів служби. У ході перевірки необхідно надавати практичну допомогу щодо усунення недоліків в організації служби, профілактичної роботи і виховання особового складу.
  • 238. При перевірці гарнізонної служби необхідно встановити:

рівень організації служби у караулах підрозділів, стан їх готовності до виконання дій за призначенням, виховної роботи і дисципліни;

готовність Гарнізону до гасіння складних пожеж, проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;

виконання прийнятих посадовими особами Гарнізону рішень, їх відповідність поставленим задачам і оперативній обстановці, своєчасність доведення й організацію виконання запланованих заходів;

рівень професійної підготовки особового складу Гарнізону, здатність виконувати оперативно-службові задачі;

роль і рівень виконання покладених функцій службами Гарнізону (оперативним відділом, оперативними черговими, службою зв'язку, газодимозахисною і технічною службами);

наявність і правильність оформлення оперативно-службової документації Гарнізону.

239. При перевірці караульної служби необхідно визначити:

правильність організації служби у караулі;

готовність караулів до виконання дій за призначенням з урахуванням технічного оснащення та підготовленості особового складу, злагодженість, чіткість взаємодії між відділеннями, номерами бойового розрахунку;

справність і стан утримання засобів зв'язку, сигналізації, апаратів захисту органів дихання та зору, техніки і обладнання;

стан знання своїх обов'язків особовим складом бойових розрахунків, диспетчерами (радіотелефоністами) і командним складом, їх стройову виправку, підтягнутість і дисциплінованість;

стан службової підготовки, виховної і культурно-масової роботи, проведеної у караулах;

наявність і утримання документів служби чергового караулу;

утримання службових приміщень і території підрозділу, їх відповідність вимогам правил безпеки праці і пожежної безпеки.

Перевірка караулів підрозділів МНС, що охороняють об'єкти на договірних засадах, крім того, повинна виявити стан протипожежного режиму у виробничих і складських приміщеннях на території об'єкта, наявність і справність первинних засобів пожежогасіння, установок і систем протипожежної автоматики.

240. Право на перевірку Гарнізонів та підрозділів без припису мають:

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і його заступники;

керівництво та особовий склад Департаменту управління рятувальними силами МНС;

керівництво та особовий склад Управління соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення МНС;

начальники ГУ МНС і їх заступники;

керівництво та особовий склад управління (відділу) рятувальних сил;

керівництво та особовий склад державного пожежного нагляду (тільки підлеглих їм підрозділів);

начальники Гарнізонів служби і їх заступники;

керівництво та особовий склад оперативного відділу оперативно-координаційного центру (оперативні чергові) у межах своїх Гарнізонів;

начальники районних управлінь (відділів) і їх заступники (тільки підпорядкованих їм підрозділів);

начальники і заступники начальників підрозділів, від яких виставлені караули.

  • 241. Усі інші особи, які прибувають до органу чи підрозділу МНС з метою перевірки внутрішньої, гарнізонної та караульної служб, повинні мати припис або розпорядження (план-завдання на перевірку) Міністра або його заступників, начальника ГУ МНС або його заступників.
  • 242. Перевірку чергових караулів підрозділів МНС, що охороняють об'єкти на договірних засадах, мають право здійснювати директори (начальники) цих об'єктів. Начальник міського управління, міського (районного) відділів та їх заступники, в штаті якого знаходиться такий підрозділ, начальник і заступник начальника підрозділу, інженерно-інспекторський склад можуть перевіряти виконання служби постовими і дозорними без супроводу начальника караулу. Інші особи, перераховані в статтях 240, 241 цього Тимчасового порядку, несення служби постовими і дозорними перевіряють у супроводі начальника караулу, начальника підрозділу або його заступника.
  • 243. Особи, які контролюють виконання служби постовими і дозорними, зобов'язані перевірити:

протипожежний стан ділянки, поста (дозору), справність засобів пожежогасіння, зв'язку і сигналізації, а також уміння постових (дозорних) користуватися цими засобами;

знання постовими (дозорними) своїх обов'язків і особливостей ділянок, які ними охороняються;

виконання постовими (дозорними) своїх обов'язків.

244. Результати перевірки караулу начальник підрозділу і його заступники, інженерно-інспекторський склад, начальник караулу заносять у лист наряду на службу караулу. Інші особи результати перевірки заносять у спеціальний розділ Книги служби.

Особа, яка здійснює перевірку, після її закінчення зобов'язана дати принципову й об'єктивну оцінку стану справ у підрозділі (Гарнізоні), обговорити результати перевірки з начальницьким складом, вказати на виявлені недоліків, їх причини, намітити конкретні шляхи і терміни усунення недоліків.

За ходом виконання запропонованих заходів повинен бути встановлений постійний контроль (шляхом проведення контрольних перевірок, заслуховування звітів тощо).

245. Контроль за організацією внутрішньої, гарнізонної та караульної служб здійснюється постійно начальником Гарнізону або особами за його дорученням, оперативним відділом (оперативними черговими) і начальниками підрозділів на різноманітних етапах виконання поставлених завдань з урахуванням результатів щоденної перевірки усіх караулів.

Порядок, види і періодичність перевірок підрозділів визначаються начальником Гарнізону, виходячи з оперативної обстановки, що складається, і стану справ у підрозділі (Гарнізоні).

  • 18. ДОКУМЕНТАЦІЯ ГАРНІЗОНУ СЛУЖБИ І КАРАУЛУ ПІДРОЗДІЛУ
  • 246. Документи служби чергового складу Гарнізону і караулу розробляються відповідними начальниками; ними ж визначається і порядок зберігання цих документів з урахуванням вказаних вимог у додатках 12, 13.

Зазначені документи розробляються відповідно до вимог цього Тимчасового порядку з урахуванням місцевих особливостей.

247. Крім цього, у підрозділах МНС, що охороняють об'єкти на договірних засадах, повинні бути:

табель для постів підрозділу МНС;

розклад маршрутів безперервних дозорів;

журнал обліку перевірок внутрішніх пожежних кранів на об'єкті, що охороняється;

інструкції взаємодії зі службами об'єкта при ліквідації аварій і пожеж;

журнал нагляду за протипожежним станом об'єкта.

248. Документи з організації реагування на надзвичайні ситуації розробляються для Гарнізонів служби та знаходяться в спеціальній папці в оперативно-диспетчерській службі Гарнізону та в оперативному відділі. У підрозділах Гарнізону в аналогічних папках повинні бути зібрані документи або витяги з документів організації реагування на надзвичайні ситуації, що відносяться до діяльності підрозділу.

Аналогічно розробляються і зберігаються документи служби, що, крім спеціальних папок, можуть зберігатися в начальників чергових караулів, оперативних чергових, чергових змінах оперативно-диспетчерської служби тощо, для постійного застосування в практичній діяльності.

Крім того, кожна посадова особа Гарнізону, інженерно-інспекторський склад і начальники караулів повинні мати папки з виписками з документів про виконання своїх функціональних обов'язків.

Окремі документи, що мають подвійне значення, можуть утримуватися як у документах служби, так і в документах з організації реагування на надзвичайні ситуації.

249. Зі змістом документів повинні бути ознайомлені під підпис усі посадові особи Гарнізону (підрозділу) у частині, що їх стосується.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить