ДОБОВИЙ НАРЯД СПЕЦІАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО ЗАГОНУ

Загальні положення

Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, озброєння, боєприпасів, техніки, приміщень і майна загону, контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов'язків внутрішньої служби.

Склад добового наряду оголошується наказом по загону на період навчання. Добовий наряд загону призначається у такому складі:

черговий загону;

помічник чергового загону;

черговий і днювальні парку, а також водії чергового автомобіля (тягача);

черговий лікар - фельдшер;

черговий і помічник чергового контрольно-пропускного пункту;

черговий стоянки загону, помічник чергового стоянки загону;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів.

Щоденно наказом по загону призначаються черговий загону, помічник чергового загону, начальник варти, черговий і помічник контрольно-перепускного пункту, черговий стоянки загону і помічник чергового стоянки загону, черговий парку, водії чергових автомобілів.

Усі чергові та їх помічники повинні мати на лівому боці грудей нагрудний знак (пов'язку на лівому рукаві) з відповідним написом. Нагрудний знак (пов'язка) передається черговим наступному черговому після доповіді про здачу та прийняття чергування.

Черговий загону та черговий стоянки загону, призначені з числа осіб начальницького складу, повинні мати на озброєнні пістолети з двома спорядженими магазинами.

Підготовка добового наряду

Штаб загону за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад добового наряду.

Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб загону та на зміну.

Особам начальницького складу надається час для відпочинку та підготовки до наряду.

Визначені наказом по загону особи рядового та начальницького складу напередодні або в день заступання в наряд прибувають на заняття (інструктаж) добового наряду, який проводиться начальником штабу загону чи призначеною для цього іншою посадовою особою.

Особи начальницького складу добового наряду, які несуть службу із стрілецькою зброєю, повинні пройти в день заступання медичний огляд. На занятті (інструктажі) вивчаються положення статутів, інструкцій, вимоги безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, а також перевіряється знання особовим складом наряду спеціальних обов'язків. Практичні заняття проводяться напередодні або в день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, в обладнаних приміщеннях (місцях), визначених командиром загону.

Добовий наряд повинен бути готовий до несення служби й прийнятий відповідними черговими і начальником варти у своє підпорядкування за 15 хвилин до виходу на зміну.

Зміна добового наряду

Зміну добового наряду проводить новопризначений черговий загону в час, визначений командиром загону.

За 10 хвилин до зміни новопризначений помічник чергового загону з числа осіб начальницького складу шикує особовий склад добового наряду у визначеному для проведення зміни місці, перевіряє його наявність і після прибуття чергового загону доповідає йому.

Обов'язки осіб добового наряду

Усі особи рядового та начальницького складу добового наряду повинні твердо знати, неухильно й сумлінно виконувати свої обов'язки, дотримуючись розпорядку дня та правил внутрішнього порядку.

Без дозволу чергового загону особи рядового та начальницького складу добового наряду не мають права припиняти чи передавати будь-кому виконання своїх обов'язків.

Черговому загону та його помічнику по черзі, черговому стоянки загону та його помічнику, черговим парку, контрольно-пропускного пункту та черговому лікарю - фельдшеру дозволяється відпочивати лежачи (спати) під час чергування по 4 години кожному у визначений командиром загону час, без взуття, не скидаючи спорядження й не роздягаючись.

Особам рядового та начальницького складу за час несення служби у добовому наряді у вихідні, святкові та неробочі дні день відпочинку надається протягом тижня.

Черговий загону

Черговий загону призначається з числа осіб середнього та старшого начальницького складу. Він відповідає за своєчасне оповіщення підрозділів та управління загону про оголошення сигналу про приведення до дій за призначенням, за підтримання внутрішнього порядку у загоні і несення служби добовим нарядом, а також за зберігання пістолетів та боєприпасів.

Черговий загону підпорядковується командиру загону. Йому підпорядковується весь склад добового наряду загону.

При зміні новопризначений черговий загону перевіряє склад наряду, знання ним своїх обов'язків, наявність та стан озброєння, форму одягу, виявляє осіб, які скаржаться на стан здоров'я, дає вказівки для усунення недоліків.

Після зміни новопризначений черговий приймає від попереднього чергового документи, а також зброю і боєприпаси. Зброя приймається поштучно, згідно з номерами та комплектністю. Потім разом із попереднім черговим загону він перевіряє справність технічних засобів оповіщення та охорони, приладів радіаційної і хімічної розвідки. Після здавання й приймання чергування, попередній і новопризначений чергові доповідають командиру загону.

Далі новопризначений черговий загону оголошує про всі недоліки, виявлені під час прийняття чергування, які не міг усунути змінюваний добовий наряд.

Черговий загону зобов'язаний:

у разі надходження сигналу тривоги негайно подати сигнал на підйом підрозділів, доповісти командиру загону, оповістити його заступників та інших посадових осіб загону і діяти згідно з інструкцією; до їх прибуття керувати діями підрозділів загону;

у разі несанкціонованого спрацьовування охоронної сигналізації кімнат для зберігання зброї у підрозділах з'ясувати причини спрацьовування сигналізації та діяти згідно з обставинами;

у разі виникнення радіаційної та хімічної небезпеки діяти згідно з інструкцією;

стежити за виконанням підрозділами розпорядку дня й керувати поданням установлених сигналів;

особисто перевіряти не рідше ніж двічі на добу (з них один раз уночі) несення служби добовим нарядом і додержання внутрішнього порядку в підрозділах, вживати заходів для запобігання злочинам, випадкам порушення вимог безпеки, а також для усунення виявлених недоліків;

постійно знати місце перебування командира загону, негайно доповідати йому про всі надзвичайні події у загоні;

постійно перебувати в кімнаті чергового; виходячи у службових справах, залишати замість себе помічника й повідомляти йому, куди і на який час вибуває;

мати зведений розклад занять, знати райони навчальних об'єктів, а також місце проведення занять кожного підрозділу;

мати відомості про розподіл особового складу, а також про розподіл техніки; через чергового парку контролювати її повернення до парку, доповідати командиру загону про випадки затримки машин у рейсі, вживати заходів для розшуку й повернення їх до парку;

контролювати підтримання чистоти і порядку на закріплених територіях у розташуванні загону;

у разі виникнення пожежі, стихійного лиха в розташуванні загону чи поблизу нього, негайно вживати заходів для врятування людей, озброєння, боєприпасів, техніки, матеріальних засобів;

викликати пожежний і черговий підрозділи та до їх прибуття організовувати гасіння пожежі;

разом з лікарем (фельдшером) перевіряти перед роздаванням їжі її якість, вносячи відповідний запис до книги обліку контролю за якістю приготування їжі, давати дозвіл на її видачу; у разі виникнення сумніву щодо якості їжі негайно доповідати про це командиру загону; бути особисто присутнім під час роздавання та приймання їжі, контролювати повноту видачі її особовому складу;

у разі прибуття командира загону зустрічати його і доповідати, а при присутності особового складу перед цим давати команду "Струнко". Заступникам командира загону черговий частини лише відрекомендовується.

Про всі виявлені недоліки під час виконання службових обов'язків добовим нарядом і про порушення правил внутрішнього порядку у загоні за час чергування, які не можна усунути до здавання чергування, черговий загону робить запис у книзі приймання та здавання чергування. Книга приймання та здавання чергування щоденно подається черговим загону на перегляд командиру загону.

Черговий загону зустрічає й супроводжує на території розташування частини Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра та його заступників, прямих начальників, старших ніж командир загону, та осіб, призначених для керівництва проведенням інспектування (перевірки).

Зустрічаючи цих осіб, черговий частини подає команду "Струнко" і рапортує їм.

Про прибуття зазначених осіб черговий загону негайно доповідає командиру загону чи особі, яка його заміщує.

Якщо начальника (командира), який прибув, зустрічає і йому доповідає командир загону, черговий загону лише відрекомендовується.

У разі прибуття до загону генералів та адміралів, не названих вище, а також старших офіцерів з інших спеціальних формувань черговий загону дає дозвіл черговому контрольно-пропускного пункту пропустити їх на територію загону із супроводжуючим. Під час зустрічі цих осіб черговий загону відрекомендовується їм. Потім черговий уточнює, до якої посадової особи треба супроводжувати прибулого.

Особи начальницького складу інших спеціальних формувань або цивільні особи після з'ясування їх особи, мети прибуття та одержання дозволу від посадових осіб допускаються до загону за одноразовими перепустками.

Помічник чергового загону

Помічник чергового загону призначається з числа осіб молодшого та середнього начальницького складу і підпорядковується черговому загону. Він повинен знати інструкцію чергового загону, вміти поводитися із засобами оповіщення та зв'язку, приладами радіаційної і хімічної розвідки, які знаходяться у чергового загону; залишаючись за чергового, виконувати його обов'язки. За відсутності у складі добового наряду чергового штабу загону після закінчення робочого дня проводити огляд пожежного стану приміщень штабу загону.

Помічнику чергового загону, призначеному з числа осіб середнього начальницького складу, підпорядковуються всі особи рядового, молодшого та середнього начальницького складу добового наряду загону.

Помічнику чергового загону, призначеному з числа осіб молодшого начальницького складу, підпорядковуються всі особи рядового та молодшого начальницького складу добового наряду, крім осіб середнього начальницького складу.

Черговий контрольно-пропускного пункту

Черговий контрольно-пропускного пункту призначається із числа осіб молодшого начальницького складу. Він відповідає за правильність пропуску осіб, які прибувають до загону, та винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна. Черговий контрольно-пропускного пункту підпорядковується черговому загону та його помічнику.

Йому підпорядковується помічник чергового контрольно-пропускного пункту.

Про здавання і приймання чергування попередній і новопризначений чергові доповідають черговому загону.

Черговий контрольно-пропускного пункту зобов'язаний:

після зміни прийняти за описом документацію, обладнання та інвентар;

перевіряти документи, які посвідчують особу, що прибула до загону, видавати одноразові перепустки з дозволу чергового загону та осіб, список яких затверджено командиром загону;

не дозволяти виносити (вносити) чи вивозити (ввозити) будь-яке майно з території (на територію) загону без дозволу чергового загону;

перевіряти відповідність вантажу (майна) накладним і правильність оформлення документів на його перевезення;

доповідати черговому загону про осіб, у правильності оформлення документів яких виникли сумніви;

постійно перебувати на контрольно-перепускному пункті, залишаючи його лише у справах служби з дозволу чергового загону, призначати замість себе помічника;

з прибуттям командира загону та його заступників, зустрічати їх і відрекомендовуватись;

у разі виникнення пожежі організовувати пропуск пожежних машин, направляти їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джерела пожежного водопостачання.

Черговий контрольно-перепускного пункту зустрічає генералів, адміралів, осіб начальницького складу інших спеціальних формувань, відрекомендовується їм, негайно доповідає черговому загону.

Помічник чергового контрольно-перепускного пункту

Помічник чергового контрольно-перепускного пункту призначається із числа осіб рядового та молодшого начальницького складу. Він підпорядковується черговому контрольно-перепускного пункту.

Помічник чергового контрольно-перепускного пункту постійно перебуває на контрольно-перепускному пункті й несе відповідальність за додержання правил пропуску на територію загону осіб та винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна.

Помічник чергового контрольно-перепускного пункту зобов'язаний:

пропускати осіб рядового та начальницького складу, які проходять службу у загоні за посвідченням особи, а якщо він знає їх у обличчя - то без перевірки посвідчення;

звіряти постійні або одноразову перепустки із зразками на контрольно-перепускному пункті;

перевіряти наявність на них печатки, а також відповідність фотографії, стежити, щоб вони не були прострочені, а на одноразовій перепустці при вході була відмітка особи, для відвідання якої вона видавалась;

перевіряти за матеріальною перепусткою (дорожнім листом, накладною) винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна, що саме і в якій кількості (кількість місць) дозволено винести (внести) чи вивезти (ввезти); пропускати тільки ті машини, водії яких мають дорожні листи; доповідати черговому контрольно-перепускного пункту про осіб з простроченими перепустками і про тих, щодо правильності оформлення документів яких виник сумнів;

негайно доповідати черговому контрольно-перепускного пункту про прибуття командира загону, його заступників, а також генералів, адміралів та осіб начальницького складу інших формувань;

виконувати у разі потреби обов'язки чергового контрольно-перепускного пункту.

Загальні положення

 • 171. Служба караулів у підрозділах МНС здійснюється з урахуванням кількості відпрацьованого особовим складом часу в межах вимог чинного законодавства.
 • 172. Служба караулів у пожежно-рятувальних підрозділах здійснюється в чотири зміни. Тривалість кожного чергування - 24 години. Перехід пожежно-рятувальних підрозділів на інший порядок несення служби визначається окремо. Порядок несення служби щодо професійної пожежної охорони погоджується з обласними, районними, міськими органами профспілок.
 • 173. У бойовий розрахунок караулу пожежно-рятувального підрозділу забороняється призначати осіб, які не склали Присяги особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, не мають відповідної підготовки, скоїли проступки, за якими ведеться розслідування, хворих, а також осіб, не підготовлених до служби.
 • 174. Особовий склад караулу пожежно-рятувального підрозділу забезпечується спорядженням, форменим і спеціальним обмундируванням, а також, у встановленому порядку, апаратами захисту органів дихання та зору.

Спеціальний одяг і спорядження закріпляються за кожною особою чергового караулу і підганяються за ростом.

Утримання техніки, озброєння й обладнання караулу в постійній готовності і чистоті покладається на весь особовий склад караулу.

175. Час зміни караулу у пожежно-рятувальних підрозділах з охорони міст встановлюється начальником Гарнізону служби. При цьому зміна караулів у всіх пожежно-рятувальних підрозділах міста (району, області) повинна проводитися в один і той же час.

Час зміни караулів у пожежно-рятувальних підрозділах з охорони об'єктів встановлюється керівництвом таких підрозділів за узгодженням з ГУ МНС, керівниками підприємств і не повинен збігатися з часом зміни робітників та службовців об'єкта.

Зміна караулів у пожежно-рятувальних підрозділах

 • 176. Зміна караулів полягає в перевірці готовності особового складу караулів до несення служби. Зміна караулів не повинна тривати більше ніж 30 хвилин за умови відсутності недоліків. Особовий склад караулу, що заступає, прибуває до місця розташування підрозділу не пізніше ніж за 15 хвилин до початку зміни.
 • 177. Перед заступанням на чергування начальник караулу отримує від начальника підрозділу або особи, яка його заміняє, перелік додаткових заходів щодо посилення служби, а від начальника караулів, що змінюється, - відомості про зміни в стані водопостачання, проїздів, засобів зв'язку тощо, після чого складає наряд на службу й уточнює виконавців за переліком додаткових заходів.
 • 178. У встановлений розпорядком дня час начальник караулу, що заступає, подає команду "На зміну!". За цією командою диспетчер (радіотелефоніст) подає три коротких звукових сигнали. Особовий склад караулів, який заступає і змінюється, вдягає спеціальний одяг і спорядження, а потім начальники караулів вишиковують свої караули в приміщеннях (місцях), визначених начальником пожежно-рятувального підрозділу.
 • 179. Щомісяця у дні підбиття підсумків та у дні державних свят: День Перемоги, День Конституції, День Незалежності та День рятівника - при проведенні зміни караулів піднімається Державний Прапор України з використанням флагштоку та виконується Державний Гімн України з використанням технічних засобів відтворення звукозапису.

Право підняття Державного Прапора України надається начальникам караулів (чергових змін), які заступають і змінюються. Зняття з флагштоку прапора здійснюється у вечірній час (о 22.00 год.) постовим біля фасаду підрозділу.

180. Начальник караулу, який заступає, при зміні зобов'язаний:

перевірити наявність і готовність особового складу до несення служби, його зовнішній вигляд і дотримання форми одягу, стан спеціального одягу і спорядження особового складу та вжити заходів для усунення недоліків;

розподілити особовий склад за номерами бойового розрахунку на пожежні та аварійно-рятувальні автомобілі, призначити на пости, у дозори та внутрішній наряд, провести їх інструктаж;

перевірити знання особовим складом своїх обов'язків;

перевірити у водіїв наявність водійських посвідчень і свідоцтв на право керування автомобілями;

довести до особового складу оперативну обстановку в районі виїзду (на об'єкті, що охороняється) і в Гарнізоні.

 • 181. Начальник караулу, який заміняється, підбиває підсумки несення служби за минулу добу, дає оцінку роботи підлеглих, визначає недоліки, вказує на шляхи їх усунення. Контролює проходження водіями післярейсового медичного огляду.
 • 182. Особовий склад караулу для несення служби розподіляється в такому порядку:

бойовий розрахунок на пожежні та аварійно-рятувальні автомобілі призначається відповідно до табеля;

на кожний пост (у дозор) призначається дві особи, із яких одна знаходиться на посту (у дозорі), а друга - у бойовому розрахунку.

Для несення служби в дозорах призначаються командири відділень, старші пожежні і пожежні зі складу бойового розрахунку, вільні від несення служби на постах і у внутрішньому наряді. Особовий склад, призначений для несення служби в дозорах, до виходу в дозор і після повернення з дозору перебуває у бойовому розрахунку.

При розподілі за номерами бойового розрахунку на пости і дозори особовий склад займає місця відповідно до схеми шикування караулу (додаток 16).

183. Начальник караулу, який заступає, повідомляє начальнику караулу, який змінюється, про готовність караулу до прийому чергування.

Начальник караулу, який змінюється, отримавши повідомлення про готовність караулу до прийому чергування, вишиковує караул у бойовому одязі і спорядженні перед фронтом караулу, який заступає, а потім стає на правому фланзі караулу.

184. Начальник караулу, який заступає, прибуває до начальника підрозділу або його заступника (за відсутності останнього) і доповідає, наприклад: "Товаришу майоре, перший караул до прийому чергування готовий. Начальник караулу лейтенант Саєнко", після чого повертається і стає у стрій.

При підході начальника підрозділу (його заступника) до строю начальник караулу, який змінюється, подає команду: "Струнко! Рівняння до середини!" і доповідає, наприклад: "Товаришу майоре, четвертий караул до здачі чергування готовий. Начальник караулу старший лейтенант Марченко".

Начальник підрозділу (його заступник) вітається з особовий складом караулу і дає команду "Вільно". Потім перевіряє готовність особового складу караулу, який заступає, до несення служби, дає оцінку служби караулу, який змінюється, і, виходячи з оперативної обстановки в районі (на об'єкті), ставить бойову задачу, після чого подає команду, наприклад: "Караули, шикуйсь, струнко! Для прийому - здачі чергування вільно, розійдись!".

За цією командою особовий склад караулів приступає до здачі і прийому чергування.

Начальник караулу, який заступає, перевіряє особисто і через командирів відділень справність автомобілів (мотопомп) і озброєння, засобів зв'язку, стан службових приміщень і території, керує перевіркою № 1 апаратів захисту органів дихання особовим складом, перевіряє свій апарат і приймає документи служби караулу.

Начальник караулу, який змінюється, проводить здачу чергування, передає документи, вживає заходів для усунення виявлених недоліків.

185. Особовий склад караулу, який заступає, зобов'язаний, згідно з табелем бойового розрахунку й опису, прийняти від караулу, який змінюється, усе озброєння, засоби зв'язку і сигналізації, предмети спорядження, автотехніку, стан службових приміщень, обладнання і меблі, службову документацію, перевірити стан території підрозділу.

Резервна техніка приймається командиром відділення, водіями і пожежним, призначеними начальником караулу, який заступає.

Про результати здачі і прийому пожежні і водії доповідають командирам відділень, а командири відділень, диспетчери (радіотелефоністи), пожежні, які змінилися з постів (дозорів), і особи внутрішнього наряду доповідають безпосередньо начальникам своїх караулів.

Після доповіді посадових осіб караулу щодо прийняття чергування начальник караулу, що заступає, узагальнює інформацію та готує "Стройову записку" по підрозділу, затверджує "Стройову записку" у начальника підрозділу та віддає наказ диспетчеру на її передачу до ОДС ГУ МНС.

 • 186. Начальники караулів після здачі і прийому чергування підписують лист наряду на службу караулу у Журналі служби підрозділу (додаток 17) і доповідають начальнику підрозділу.
 • 187. Начальник підрозділу, прийнявши від начальників караулів доповіді про здачу і прийом чергування, затверджує наряди на службу. Начальник частини або особа, яка проводить зміну караулів, не має права залишити розташування підрозділу до підтвердження оперативно-диспетчерською службою відповідності стройової записки встановленим вимогам.

Після підтвердження відповідності стройової записки начальник підрозділу дає розпорядження про подачу сигналу "Відбій". За цією командою диспетчер (радіотелефоніст) подає два коротких звукових сигнали.

Особовий склад ланок ГДЗС караулу, який змінюється, знімає з автомобілів апарати захисту органів дихання та зору (індивідуальні маски газодимозахисників у разі коли на озброєнні знаходяться апарати на стиснутому повітрі), а караул, який заступає, ставить у бойовий розрахунок. З цього моменту особовий склад караулу, який змінився, вважається вільним від несення служби.

 • 188. Якщо зміна постових і дозорних займає більше часу, ніж проводиться здача і прийом приміщень, техніки і майна в самому караулі, зміна караулів не затримується. Для прийняття доповіді від пожежних, які змінилися з постів і дозорів, залишається начальник караулу, який змінився.
 • 189. У разі отримання сигналу "Тривога" під час зміни після подачі сигналу "Відбій", але до заміни караулами апаратів захисту органів дихання, на пожежу або інші надзвичайні ситуації виїжджає караул, який змінюється, а караул, який заступає, залишається в приміщеннях до отримання розпорядження начальника підрозділу.
 • 190. Затримка зміни караулів допускається тільки у разі виїзду за сигналом "Тривога" або роботи караулу, що змінюється, на пожежі (зміна постових і дозорних у цьому випадку повинна проводитися своєчасно).

Якщо в часи, передбачені для зміни караулів, караул, який змінюється, знаходиться на гасінні пожежі, ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, на ліквідацію якої буде потрібно більше однієї години, караул, який заступає, доставляється до місця проведення робіт і змінює працюючий там караул. Доставка особового складу караулу, який заступає, до місця проведення робіт і того, який змінюється, до місця розташування підрозділу, здійснюється на резервній техніці.

Внутрішній порядок у караулах і розпорядок дня

 • 191. Увесь особовий склад караулу під час чергування повинен бути одягненим за встановленою формою, а особи внутрішнього наряду повинні бути в головних уборах і мати відповідні нарукавні пов'язки чи інші позначки.
 • 192. Нікому зі складу чергового караулу не можна відлучатися з підрозділу без дозволу начальника караулу. Начальник караулу має право дозволити відлучатися особовому складу з підрозділу тільки для виконання доручень, пов'язаних із несенням служби, а також у разі хвороби, але з наступним повідомленням начальнику підрозділу.
 • 193. Особовий склад караулу повинен розташовуватися в підрозділі таким чином, щоб за сигналом "Тривога" караул був готовий до виїзду протягом нормативного часу.
 • 194. Усі зовнішні двері приміщень караулу, за винятком вхідних, що знаходяться під наглядом осіб, які несуть службу у внутрішньому наряді, у нічний час повинні бути замкнені на замок.

У караульному приміщенні, гаражі і проходах до них забороняється розміщувати меблі, майно, техніку й інше обладнання, що може перешкоджати своєчасному збору караулу за сигналом "Тривога".

 • 196. Приблизний перелік обладнання приміщень (місць) для несення служби добовим нарядом (караулом) та опис нагрудних знаків (нарукавних пов'язок) для чергових наведено в додатку (додатки 18, 19).
 • 197. Розпорядок дня чергових караулів підрозділів встановлюється начальником Гарнізону служби. Приблизний розпорядок дня наведено в додатку (додаток 20).
 • 198. Особовому складу чергового караулу в нічний час (з відбою і до підйому) дозволяється відпочивати лежачи (спати) у караульному приміщенні, за винятком осіб, що несуть службу у внутрішньому наряді, на постах і в дозорах.

Начальнику караулу дозволяється відпочивати (спати) у нічний час не більше 3 годин.

Диспетчерам (радіотелефоністам), які несуть службу цілодобово, дозволяється відпочивати (спати) у нічний час не більше 3,5 год., за умови заміни їх на цей час підготовленими особами.

Особовому складу караулу, який відпочиває, дозволяється знімати взуття, ремені, перебуваючи у костюмі літньому повсякденному робочому із розстебнутим коміром куртки.

Диспетчери (радіотелефоністи), що несуть службу по 12 годин, звільняються від роботи (із підміною) на час для прийому їжі. Час для сну їм не надається.

Внутрішній наряд караулу, права й обов'язки осіб, які несуть службу у внутрішньому наряді

 • 199. Внутрішній наряд караулу призначається з осіб чергового караулу для охорони службових приміщень, техніки, обладнання і території підрозділу, підтримки статутного порядку. Особи, які несуть службу у внутрішньому наряді, підпорядковуються начальнику чергового караулу.
 • 200. Склад внутрішнього наряду підрозділу визначається начальником Гарнізону служби за погодженням з ГУ МНС і залежить від штатної чисельності караулу. Для несення служби у внутрішньому наряді призначаються особи з усього складу чергового караулу з розрахунку рівномірного розподілу навантаження на весь особовий склад караулу як протягом чергової доби, так і протягом місяця, у тому числі з урахуванням виду наряду і черговості змін.
 • 201. Як правило, передбачається такий склад внутрішнього наряду:

черговий по караулу;

днювальний по гаражу підрозділу;

постовий біля фасаду підрозділу.

 • 202. Особи внутрішнього наряду за сигналом "Тривога" виїжджають у складі караулу. Порядок охорони службових приміщень підрозділу на час виїзду караулу встановлюється начальником підрозділу.
 • 203. Зміна осіб внутрішнього наряду проводиться у встановлений час начальником караулу або черговим по караулу в порядку, встановленому цим Тимчасовим порядком.

Черговий по караулу

204. Черговими по караулу призначаються командири відділень (крім осіб, які одночасно знаходяться на посадах водіїв). Якщо в штатах караулу один командир відділення, то черговими по караулу можуть призначатися старші пожежні або найбільш досвідчені і підготовлені пожежні.

Черговий по караулу зобов'язаний:

знати обов'язки всіх осіб караулу, інструкцію начальника чергового караулу;

за відсутності або під час відпочинку начальника караулу виконувати його обов'язки;

проводити зміну осіб внутрішнього наряду і перевіряти несення ними служби;

відправляти за вказівкою начальника караулу зміни на пости, у дозори та перевіряти несення ними служби;

стежити за статутним порядком у караулі, виконанням розпорядку дня особовим складом караулу, за утриманням у справному стані обладнання, інвентарю і майна, за дотриманням чистоти, порядку і правил безпеки праці й пожежної безпеки в приміщеннях і на прилеглій до підрозділу території, а також за опаленням і освітленням приміщень;

про всі події і порушення, які трапились під час несення служби у наряді, доповідати начальнику караулу;

відрекомендуватися особам, що перевіряють службу караулу та іншим особам, що прибули з питань, що стосуються діяльності підрозділу.

Днювальний по гаражу

205. Днювальними по гаражу підрозділу призначаються, як правило, водії автомобілів. Якщо в штатах караулу один водій, днювальними по гаражу призначаються інші особи із складу караулу.

Днювальний по гаражу підрозділу зобов'язаний:

не допускати в гараж осіб, які не мають на це права;

допускати особовий склад караулу у гараж тільки для виконання службових обов'язків; чергові водії допускаються тільки до закріпленої за ними техніки. Переміщення озброєння на автомобілях і техніці проводиться лише у присутності командира відділення;

забезпечувати дотримання в гаражі встановленого протипожежного режиму, правил безпеки праці, чистоти і порядку;

стежити за підтримкою необхідної температури повітря в гаражі, своєчасно провітрювати приміщення гаража, у нічний час включати чергове освітлення.

Постовий біля фасаду підрозділу

206. Постовими біля фасаду призначаються особи з усього складу чергового караулу.

Постовий біля фасаду зобов'язаний:

постійно знаходитися в місці, визначеному начальником підрозділу для несення служби;

бути уважним, спостерігати за обстановкою в зоні видимості поста і при подіях, що стосуються підрозділу, доповідати начальнику караулу;

зустрічати прибулих до підрозділу сторонніх осіб, встановлювати ціль їх прибуття, в межах своєї компетентності вирішувати з ними питання (до кого звернутись, куди пройти тощо), в осіб, які прибули для перевірки підрозділу, перевірити припис на перевірку, наявність відповідних документів щодо встановлення особи перевіряючого, викликати чергового по караулу або начальника караулу;

відрекомендуватися прибулим у підрозділ особам МНС, за необхідності викликати чергового по караулу або начальника караулу;

приймати від громадян заяви про пожежі, аварії, катастрофи, стихійне лихо. Після отримання повідомлення про пожежу, іншу надзвичайну ситуацію оголосити загальну тривогу через диспетчера (радіотелефоніста) або чергового по караулу та представити заявника начальнику караулу;

не допускати зупинки будь-яких видів транспорту перед воротами гаража і стоянки неслужбового транспорту на території підрозділу в невідведених для цього місцях;

суворо дотримуватися встановленого порядку допуску на територію та у приміщення осіб, які не належать до складу підрозділу;

не допускати перебування особового складу підрозділу поблизу фасаду будинку без службової потреби.

Допуск у службові приміщення осіб, які не належать до складу підрозділу

207. У приміщення чергового караулу підрозділу допускаються особи, що прибули:

для перевірки гарнізонної, караульної та внутрішньої служби;

для повідомлення про пожежі, аварії, катастрофи, стихійне лихо й інші події, що стосуються підрозділів МНС;

у службових справах;

у складі делегацій і екскурсій, що відвідують підрозділ за узгодженням із начальником Гарнізону чи начальником підрозділу;

на стажування, навчання при підрозділі, за узгодженням із керівництвом підрозділу, члени добровільних пожежних дружин, що прибули для посилення караулу з дозволу керівництва підрозділу.

208. У всіх осіб, які прибули в службові приміщення підрозділу, начальник караулу з'ясовує ціль прибуття і за необхідності супроводжує прибулих до начальника підрозділу, його заступника або інших посадових осіб (інженерно-інспекторського складу).

Особам, які прибули для перевірки караулу та яких начальник караулу знає особисто, він доповідає за встановленою формою.

Якщо особа, яка прибула для перевірки караулу, є незнайомою для начальника караулу, він відрекомендовується, просить особу пред'явити службове посвідчення та припис на право перевірки караулу (підрозділу), після чого доповідає за формою та супроводжує перевіряючого, виконує вказівки в межах своєї компетенції.

Форма доповіді: "Товаришу майор, чергує перший (другий, ...) караул, особовий склад зайнятий (доповідає чим зайнятий). Начальник караулу лейтенант Саєнко". Під час доповіді начальника караулу присутній особовий склад за командою "Струнко" стає у стройову стійку.

Дії караулу за сигналом "Тривога" і порядок його бойового використання

209. Особовий склад караулу підрозділу повинен бути постійно готовим до виконання дій за сигналом "Тривога".

Сигнал "Тривога" подається в таких випадках:

при отриманні повідомлення про пожежу (аварію, катастрофу, стихійне лихо), в районі (на об'єкті), що охороняється, від заявника по телефону або при спрацьовуванні засобів автоматики;

при отриманні повідомлення про пожежу (аварію, катастрофу, стихійне лихо) поза територією району (об'єкта), що охороняється, якщо виїзд передбачений розкладом виїзду підрозділів Гарнізону (планом залучення сил і засобів);

при проведенні навчань і занять;

за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби;

при перевірці караулу, в тому числі за розпорядженням осіб, які мають право на перевірку.

210. Сигнал "Тривога" подає диспетчер (радіотелефоніст) пункту зв'язку підрозділу або особа, яка виконує його обов'язки.

За сигналом "Тривога":

весь особовий склад бойових розрахунків караулу швидко збирається в гаражі, а особовий склад відділень, які виїжджають, одягає спеціальний одяг і спорядження;

відповідно до табеля бойового розрахунку особовий склад відчиняє ворота гаража;

водії запускають двигуни автомобілів, і особовий склад займає свої місця в автомобілях;

начальник караулу отримує від диспетчера (радіотелефоніста) путівки на виїзд (при необхідності план або картку пожежогасіння), одну з путівок залишає у себе для головного пожежного автомобіля, а інші вручає командирам відділень, які виїжджають;

при отриманні підтверджень від командирів відділень про готовність автомобілів до виїзду ("перший готовий", "другий готовий" тощо) начальник караулу займає своє місце на головному автомобілі, подає команду "Руш!" і прямує до місця виклику найкоротшим шляхом;

по прибутті на місце події особовий склад діє відповідно до Статуту дій у надзвичайних ситуаціях.

На розсуд начальника підрозділу посадка особового складу бойових розрахунків чергового караулу в автомобілі, виходячи з умов забезпечення безпеки і місцевих особливостей, може провадитися як у гаражі, так і за його воротами, про що робиться відповідний трафаретний напис на воротах.

Караул готовий до виїзду, коли двигуни пожежних автомобілів заведені, особовий склад у спеціальному одязі і спорядженні зайняв свої місця в автомобілях, дверцята автомобілів зачинені, автомобіль знаходиться за межами гаража.

211. Караул (відділення) підрозділу зобов'язаний виїжджати за сигналом "Тривога" у повному складі, крім спеціальних автомобілів, порядок виїзду яких встановлюється наказом начальника Гарнізону служби.

Черговий караул виїжджає за викликом у всіх випадках, коли є або передбачається небезпека для життя людей, загроза вибуху або пожежі.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >