Вступ

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною економічної незалежності та розбудовою соціально-орієнтованої ринкової економік. Це зумовлює появу вільних фінансових ресурсів у одних суб'єктів ринку, і нестачу фінансових ресурсів - у інших, що викликає необхідність використання такої економічної категорії як кредит.

В цьому зв'язку дослідження питань організації роботи з ефективності визначення оцінки кредитоспроможності позичальника набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень щодо цього питання.

Об'єктом дослідження є процес оцінки кредитоспроможності позичальника, предметом дослідження - фінансові методи оцінки кредитоспроможності позичальника.

Мета роботи ? розгляд методів кредитоспроможності позичальника для прийняття рішення щодо надання кредиту Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

  • 1) досліджено роль визначення кредитоспроможності позичальника для фінансового стану підприємства-позичальника;
  • 2) наведено сучасні методики аналізу кредитоспроможності підприємства;
  • 3) розглянуто організацію роботи з оцінки кредитоспроможності позичальника;
  • 4) обґрунтовано необхідність впровадження новітніх методів оцінки кредитоспроможності позичальника в сучасних економічних умовах;
  • 5) проведено аналіз кредитоспроможності окремого підприємства за методикою АТ «Ощадбанк»;
  • 6) запропоновано напрямки щодо вдосконалення визначення кредитоспроможності позичальника.

Провадження пропозицій і рекомендацій, наведених в роботі, дозволить покращити роботу з визначення кредитоспроможності позичальника, знизити ризики неповернення кредитів, уникнути банкрутств підприємств-позичальників. Це дасть можливість організувати діяльність підприємства у відповідності з цілісною системою управління фінансовими ресурсами.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >