Аналіз та оцінка кредитоспроможності підприємства

Техніко-економічна характеристика АТ «Ощадбанк»

Акціонерне товариство,,Банк,,Ощадбанк ” (надалі - Банк), Україна, зареєстрований Національним банком України у грудні 1991 року як самостійну банківську установу державний спеціалізований комерційний ощадний Банк України. Постановою Кабінету Міністрів України 21 травня 1999 року було перетворено у відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», 7 червня 2011 відбулися зміни в статуті ВАТ «Ощадбанку», які стосувалися в тому числі, найменування банку - АТ «Ощадбанк».

Станом на 11 жовтня 2012 р. статутний капітал Банку становив 15537900 гривень.

Банк в межах наданих НБУ ліцензій та дозволів надає великий спектр банківських послуг клієнтам - суб'єктам усіх форм господарювання: фінансовим банківським та небанківським установам, державним та приватним підприємствам, суб'єктам підприємництва, фізичним особам, резидентам, нерезидентам, на внутрішньому та зовнішніх ринках, бере участь у державних та міжнародних програмах фінансування. Банк є міжрегіональним банком та станом на звітну дату представлений на всій території України. З метою оптимізації регіональної мережі протягом 2010 року було закрито 3 відділення.

Стратегічна мета Банку:

 • ? підвищення ефективності діяльності Банку за рахунок впровадження клієнто-орієнтованного підходу ведення бізнесу шляхом визначення клієнтських сегментів, впровадження нових IT-технологій та нових технологій продажу;
 • ? підтримка ліквідності та збереження існуючої позиції на банківському ринку;
 • ? збільшення об'єму та якості комісійних послуг;
 • ? підвищення ефективності управління витратами та проблемними активами.

Банк здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України,,Про банки і банківську діяльність”, нормативно - законодавчими актами України. Види діяльності та операції, які має право здійснювати Банк:

 • 1. Операції з валютними цінностями:
  • ? ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;
  • ? відкриття в інших банках кореспондентських рахунків в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
  • ? ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;
  • ? неторговельні операції з валютними цінностями;
  • ? перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;
  • ? залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
  • ? залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
  • ? операції з банківськими металами на валютному ринку України;
  • ? операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
  • ? інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
 • 2. Операції з цінними паперами та інвестиції:
  • ? емісія власних цінних паперів;
  • ? купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;
  • ? операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
  • ? інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
 • 3. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
  • ? з інструментами грошового ринку;
  • ? з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  • ? з фінансовими інструментами.
 • 4. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
 • 5. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International і пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг з обслуговування карток. Банк проводить емісію карток MasterCard та Visa, обслуговує приватних осіб, корпоративні картрахунки підприємств, зарплатні проекти. Емітовано 552 тис. платіжних карток MasterCard. та Visa. Привабливістю для клієнтів у співпраці з Банком є розвинута мережа відділень, значна кількість банкоматів, зручні та сучасні умови використання карткових продуктів, програми лояльності до клієнтів. Інфраструктура карткового бізнесу включає 4 994 торгово-сервісних точки, 449 власних банкоматів та 546 пунктів видачі готівки та є членом об'єднаної мережі банкоматів з АКБ Укрсоцбанком, Укрсиббанком, АКБ Правекс Банком, ВАТ,,Родовід” та ПАТ,,ВТБ Банк”, АТ,,Златобанк”, АТ,,Терра Банк”, яка нараховує понад 4000 банкоматів. Банком реалізовано 5 250 зарплатних проектів.

Карткові технології надають можливість відкривати мультивалютні кредитні лінії, отримувати готівку, здійснювати солідні покупки за безготівкові кошти, що робить їх значно безпечнішими та зручнішими, а також подорожувати по всьому світу без жодних обмежень. Банк «Фінанси та Кредит» спільно з MasterCard створив унікальну платіжну картку MasterCard Gold SELECTIVE та ексклюзивну колекцію привілеїв до неї, мета якої - задоволення потреб українських власників преміальних карток MasterCard. Оборот по карткам за 2010 рік склав по системі MasterCard International 625 млн.грн., Visa International - 3 637 млн.грн.

Для посилення боротьби з шахрайством Банк іде шляхом оптимізації параметрів та критеріїв моніторингу програмного комплексу для відстеження трансакцій з використанням платіжних карток/еквайрингового обладнання Банку, у тому числі операцій, які проводяться в системі Інтернет банк.

З початку звітного року Банк запропонував клієнтам - юридичним особам нові привабливі продукти у вигляді надання пакетного обслуговування поточних рахунків, для фізичних осіб - можливість розміщення вкладів у англійських функтах стерлінгів та російських рублях.

Банк продовжує розвивати проекти зі створення та подальшого впровадження електронних каналів самообслуговування клієнтів. На базі багатоканальної інтегрованої платформи дистанційного обслуговування створюються нові сервіси, доступні клієнтам - фізичним та юридичним особам та удосконалюються вже діючі процедури: інтернет-банкінг, мобільний банкінг, кіоски самообслуговування.

На протязі 2010 року Банк продовжував співробітництво з Пенсійним фондом та Міністерством праці і соціальної політики України. Станом на 01.01.2011 рік сума на карткових рахунках для виплати пенсій і соціальної допомоги клієнтам Банку збільшилась на 122% і склала більше 100 млн. грн.

Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.99р. (реєстраційний номер № 083). За 2010 рік до Фонду сплачено 24,6 млн.грн.

Банк має ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. На звітну дату портфель цінних паперів Банку складає 802 млн.грн. Обсяг проведених Банком на протязі звітного року облікових операцій за номінальною вартістю цінних паперів склав 4 280млн.грн., що майже ніж у 3 рази більше аналогічних показників минулого року.

Фінансовий результат діяльності Банку за звітний рік є позитивним і чистий збиток Банку складає 182,6 млн.грн.

Операційний прибуток Банку за 2012 рік склав понад 755 млн.грн.

Чистий процентний дохід Банку у 2012 році становить 1276808 млн.грн. Найбільшою складовою частиною в процентних доходах є доходи від кредитування клієнтів корпоративного та роздрібного сегментів ринку.

Чистий комісійний дохід займає наступне місце у складі прибутку Банку та становить 276 млн.грн. Значну питому вагу у структурі комісійного доходу займають комісії за розрахунково-касове обслуговування, за обслуговування операцій на МВРУ, проведення операцій з цінними паперами, здійснення позабалансових операцій.

Результат від торгівлі іноземною валютою та похідними фінансовими інструментами за звітний рік склав - 31млн.грн. Інші операційні доходи становлять - 13млн.грн. Від торгівлі цінними паперами Банк у звітному році отримав дохід у розмірі 12 млн.грн. Адміністративні та інші операційні витрати складають 721 млн.грн.

Активи Банку станом на 11.10.2012 року становлять 86474,8 млн.грн.

Прагнучи стабільного розвитку України, банк своєчасно виконує всі обов'язки, покладені на нього державою, - забезпечує прозору фінансову звітність, сплату всіх необхідних податків, офіційну заробітну платню працівникам, збереження та створення робочих місць, створення середовища, що сприяє впровадженню інновацій.

Отже, в цілому по банку за аналізований період спостерігалося оптимальне співвідношення активів і пасивів за строками і банк здатний своєчасно та в повному обсязі задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах. Усі нормативи ліквідності протягом досліджуваного періоду відповідали встановленим НБУ значенням.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >