Показники робочої сили

Чисельність робочої сили у Швеції зростала протягом 2009 -- 2011 і у 2011 р. становила 4896900 осіб, з незначним переважанням частки чоловіків (див. Додаток А). Категорія "зайняті" так само зростала, однак у 2010 році абсолютний приріст безробітних перевищив приріст зайнятих, внаслідок реальні темпи зростання зайнятих уповільнилися. За статевою ознакою у структурі зайнятих країни також незначно переважають чоловіки, але в цілому можна сказати, що їх співвідношення прямує до врівноваження.

У зв'язку з борговою кризою в ЄС та соціальними проблемами, що витікають з даного аспекту, варто звернути особливу увагу на аналіз проблеми безробіття у Швеції. Так, у Таблиці 4.1 ми бачимо середній рівень безробіття у країнах ЄС-27 протягом 2003 -- 2012 рр. Якщо порівняти дані стосовно Швеції, де рівень безробіття протягом 2009 -- 2011 становив 8,3%, 8,4% та 7,5%, то бачимо, що безробіття у країні є нижчим, ніж у середньому в країнах ЄС.

Таблиця 4.1 - Середній рівень безробіття ЄС-27 у 2003 -- 2012 рр., % робочої сили [12]

У залежності від статі, безробіття у країнах ЄС та Швеції розподілилося таким чином, що більшу частку серед безробітних складали жінки (див. Таблиця 4.2). Незважаючи на те, що у Швеції розрив між ними є невеликим, розбіжності у деяких країнах, таких як Греція і Іспанія, є досить вагомими [18].

Рівні безробіття у країнах ЄС в залежності від статі у 2011 році, %

Рисунок 4.1. Рівні безробіття у країнах ЄС в залежності від статі у 2011 році, %

Та важливішим з точки зору подальшого розвитку шведського суспільства є розгляд проблеми безробіття серед молоді 15-24. Позиції Швеції у порівнянні з іншими країнами ЄС, а точніше з середнім рівнем безробіття у 27 та 28 країнах, є гіршими (див. Таблиця 4.2) [4]. Так, безробіття серед молоді у Швеції склало у 2011 22,8%, що, загалом, є позитивним зрушенням у порівнянні з 2010. Однак уже в 2012 р. безробіття знову зросло і сягнуло 23,7%. Безумовно, безробіття у 22,8% є високим показником і уряду потрібно докласти немало зусиль, аби врегулювати це питання, тим паче, що сьогоднішня молодь 15-24 стане повноцінним учасником ринку праці вже завтра. Отже, необхідно вжити всіх заходів, аби якомога більша кількість молодих людей знайшла собі місце роботи та змогла реалізувати свій потенціал на користь суспільства.

Таблиця 4.2 - Безробіття серед молоді у 2010 -- 2012 рр., %

Стосовно тривалості безробіття, найбільша частка, на щастя, припадає на групу людей, що є безробітними менше за 1 місяць (Рис. 4.2). Це свідчить про те, що люди, які втратили роботу, намагаються якомога швидше знайти собі інше місце, а не лягають тягарем на державу, сподіваючись на соціальні виплати по безробіттю. Трохи меншою є кількість осіб, які шукають нову роботу менше,ніж 3 місяці. Важливо, що особи, які не знайшли нове місце протягом 1 року, скоріше за все не збираються її шукати, а тому перед державою має постати питання, яким чином мотивувати цих людей до роботи або ж які каральні санкції по відношенню до них вжити (наприклад, урізати суму соціальних виплат або ж зробити її пропорційною з огляду на тривалість пошуку роботи) [6].

Тривалість безробіття у Швеції, 2011

Рисунок 4.2 Тривалість безробіття у Швеції, 2011

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >