Індекси

Індекс держав, що зазнали поразки (Failed State Index, FSI) -- один із ключових міжнародних соціально-політичних показників. В його основі - ідея порівняння базових умов й обов'язків урядів держав. Згідно з Додатком Д значення цього індексу для Швеції помалу зростали протягом 2009 -- 2011 та становили відповідно 20.6, 20.9 та 21 пункти, завдяки чому країну було віднесено до групи найбільш стабільних держав [16].

Індекс свободи преси - показник, який досліджує рівень автономності та редакційної незалежності медіа країн. Індекс формують за допомогою анкети, яку надсилають організаціям-партнерам "Репортерів без кордонів" на різних континентах і кореспондентам організації по всьому світі. Іншими учасниками опитування є журналісти, науковці, юристи та правозахисні організації. Визначають, чи були наявні у державі прямі напади на журналістів та ЗМІ, а також чи застосовувалися інші непрямі засоби тиску на пресу. Для Швеції його значення становили 11, 10 та 11 пунктів, що означає, що у країні гарна ситуація зі свободою преси [15].

Індекс економічної свободи - показник, який аналізує частоту й інтенсивність державного регулювання економічної діяльності.Індекс щороку розраховує журнал Wall Street Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу з 1995 року. 2012 року рейтинг включав 179 країн. Індекс базується на десяти індексах, які оцінюють за шкалою від 0 до 100, причому показник 100 відповідає максимальній свободі: "Свобода бізнесу", "Свобода торгівлі", "Податкова свобода", "Державні витрати", "Грошова свобода", "Свобода інвестицій", "Фінансова свобода", "Захист прав власності", "Свобода від корупції", "Свобода трудових стосунків". У Швеції економічна свобода протягом всіх років є на дуже високому рівні, про що говорять значення індексів, за якими вона посіла 25 місце у 2009 році (70.4 пункти), 21 місце у 2010 (72.4 пункти). та знов 21 місце у 2011 (71.9 пункти) [24].

Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization)- рейтинг країн за мірою їхніх глобальних зв'язків, інтеграції та незалежності в економічній, соціальній, технологічній, культурній, політичній та екологічній сферах. За ним Швеція мала 88.14, 87.63 та 89.26 пунктів, що свідчить про високу ступінь участі країни у глобалізаційних процесах [13].

Індекс світової конкурентоспроможності (Global Competitiveness Report) - глобальне дослідження економічної конкурентоспроможності країн, за яким Швеція теж отримала дуже високу оцінку. У 2009 році за даним показником вона посіла 4 місце, у 2010 -- 2 місце, а у 2011 -- 3 [10].

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) допомагає зрозуміти, наскільки корумпованою є країна в порівнянні з іншими. Даний індекс відрізняється у Швеції абсолютною стабільністю, завдяки чому протягом досліджуваного періоду вона посідала 4 місце з 9.2, 9.2 та 9.3 балами відповідно та доводила прозорість функціонування економічної системи та практичну відсутність корупції [8].

Глобальний індекс миру (Global Peace Index, GPI) - спроба дослідження відносного становища країн та регіонів із позицій безпеки та миролюбності. Позиції Швеції у світі за цим показником погіршилися у порівнянні з досягненнями 2009 року. Так, у 2009 році за глобальним індексом миру вона посідала 6 місце та мала 1.269 балів, у 2010 її оцінили у 1.354 біли, через що вона змістилася на 4 сходинки вниз, а 2011 року він склав 1.401, забезпечивши Швеції 13 місце у світі [9].

Загалом за даними індексами Швеція займає чільне місце у світі, що характеризує її як країну з сильною, стабільною та прозорою економікою, високим рівнем розвитку демократії та надійним забезпеченням прав і свобод громадян.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >