Довкілля

Приділяючи пильну увагу стійкому зростанню та збереженню природних ресурсів, уряд Швеції піклується про стан довкілля. Саме тому у країні є захищеними 10,88% сухопутних земель, 5,33% морських територій, які разом складають 10,02% від загальної площі країни.

На Рис. 9.1. зображено мапу світу, яка зображує країни світу відносно обсягу СО2, який припадає у кожній із них в на душу населення [7]. Згідно з Додатком В, обсяг викидів СО2 на душу населення на рік протягом 2009 -- 2011 збільшувався, і у 2011 р. становив 5800 т у розрахунку на 1 особу.

Обсяг викидів СО2 на душу населення

Рисунок 9.1. Обсяг викидів СО2 на душу населення

Найбільше вуглецю у країні викидується у повітря транспортом, а також внаслідок споживання електроенергії та опалення, роботи виробничих підприємств та будівництва. Найменше шкоди приносять житлові будівлі, комерційні та державні установи.

Відповідно, на Рис.9.2 зроблено проекцію щодо того, які країни в майбутньому будуть слугувати найбільшими забрудниками екології в залежності від того обсягу СО2, який викидується у них зараз та в минулому. Бачимо, що найбільша частка припадає на США та Китай, у той час як роль країн ОЕСР та Швеції зокрема у цьому процесі є менш помітною.

Рис. 9.2. Найбільші країни-забруднювачі повітря за викидами СО2, 1990-2030

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >