Фінансовий та державний сектор

Широкі гроші, або показник М3, склав у 2011 р.86,66% ВВП та скоротився у порівнянні з 2009 р., що сигналізує про зменшення грошей в обігу. Відношення агрегату М2 до ВВП є у Швеції таким самим, як і М3, що обумовлюється особливостями системи національних рахунків та способах розрахунку грошових агрегатів. Для фінансування витрат уряду, фізичних та юридичних осіб у країні використовуються як доходи, так і банківські кредити. Так, обсяг банківських кредитів, які було спрямовано у приватний сектор, становив 135,88%, незначно скоротившись за 2 попередні роки. Загалом частка банківських кредитів у ВВП варіювалася від 144,14% у 2009 р. до 142,43% у 2011 р.

Структуру доходів Швеції за 2011 р. можна представити у вигляді діаграми (Рис. 8.1). Основними статтями доходів є соціальні внески, гранти та інші надходження, податки на товари і послуги, інші податки, податок на доходи фізичних осіб та на прибуток корпорацій. Варто зазначити, що дані за 2 попередні роки небагато відрізняються від даних за 2011 р. стосовно структури надходжень, у яких найбільша частка належить податку на товари і послуги, соціальним внескам, іншим податкам та податку на доходи фізичних осіб та прибуток корпорацій. Частка податку на доходи фізичних осіб та на прибуток корпорацій в усьому обсязі податків становив 14,75% у 2009 р. та 16,71% у 2011. Загалом усі податкові надходження формують близько 22% ВВП.

Структура доходів бюджету за 2011 рік

Рисунок 8.1. Структура доходів бюджету за 2011 рік

Видатки з бюджету здійснюються головним чином у вигляді трансфертів та субсидій, виплат працівникам, витрат на товари і послуги, тобто держзамовлення та інші витрати (Рис. 8.2). Частка витрат у ВВП більша, аніж доходів, і у 2011 р. зменшилася на 1,99% по відношенню до 2009 р.

Рисунок 8.2. Структура видатків з бюджету за 2011 рік

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >