Населення

Частка населення віком 0-17, %

20,6

20,4

20,2

Частка населення віком 18-64, %

61,3

61,1

61,0

Частка населення віком 65+, %

18,1

18,5

18,8

Темпи зростання чисельності населення, %

0,86

0,86

0,76

Коефіцієнт залежності (молодь віком до 15 у населенні 15-64), %

25,4

25,5

25,8

Коефіцієнт залежності (молодь віком до 20 у населенні 20-64), %

40,1

39,9

38,3

Коефіцієнт залежності (люди похилого віку 65+ у населенні 15-64), %

27,4

28,1

28,8

Коефіцієнт залежності (люди похилого віку 65+ у населенні 20-64), %

30,6

31,3

31,9

Частка населення віком 80+, %

5,31

5,29

5,55

Економічна політика, зовнішній борг та торгівля

Баланс поточного рахунка, % ВВП

7,49

6,85

7,04

Нестача/надлишок готівки, % від ВВП

-1

0

1

Державний борг, % від ВВП

42

39

38

Зростання експорту товарів і послуг, %

-13,83

11,39

7,06

Частка експорту товарів і послуг від ВВП, %

47,96

49,48

49,97

Зростання державних витрат у % до попер. року

2,16

2,08

1,10

Зростання споживчих витрат домогосподарств, % до попер. року

-0,26

4,08

2,13

Зростання витрат на споживання, %

0,580

3,381

1,776

Валові національні витрати, % від ВВП

93,52

93,82

93,79

Валове нагромадження основного капіталу, % від ВВП

17,99

18,03

18,41

Щорічне зростання валового нагромадження капіталу, %

-15,46

7,15

6,41

Валове нагромадження капіталу, % від ВВП

16,5

18,7

19,1

Валове нагромадження капіталу, у відношенні до попер. року

-23,44

21,37

8,68

Щорічне зростання імпорту, % до попер. року

-14,26

12,00

6,34

Імпорт товарів та послуг, % від ВВП

41,48

43,30

43,76

Торгівля, % від ВВП

89,43

92,78

93,73

Торгівля послугами, % ВВП

25,61

22,62

22,48

Дефлятор ВВП, щорічний %

2,06

0,85

1,12

Щорічне зростання ВВП, %

-5,03

6,56

3,71

Темп щорічного зростання ВВП на д.н.

-5,83

5,65

2,93

Темп зростання ВНД, %

-6,48

6,90

4,04

Темп зростання ВНД на д.н., %

-7,27

6,00

3,26

Валові заощадження, % від ВВП

23,57

25,78

27,11

Валові заощадження, % від ВНД

23,13

25,22

26,42

Ринкова вартість лістингових компаній, % ВВП

106,53

125,55

87,18

Обсяг акцій, що торгувалися на біржі, % ВВП

96,19

94,97

93,76

Коефіцієнт віддачі від акцій, %

113,99

86,75

96,19

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >