Аналіз радіаційного фону Харківської області

Основну частину опромінення населення земної кулі одержує від природних джерел радіації. Всі дозиметри вимірюють потужність дози. Якщо людина хоче виміряти дозу опромінення, то необхідно час перебування біля радіоактивного джерела помножити на показання дозиметра в цьому місці(Р/год). Нормальним радіаційним фоном є 15-20 мкР/год. Ці цифри залежать від того, в якій місцевості проживає людина. Наприклад, якщо людина проживає в зоні вапняків, то вона може отримати 0,3 мЗв за рік, у зоні осадових порід - 0,5 мЗв за рік, а у зоні гранітів - 1,2 мЗв за рік. Людина піддається опроміненню двома способами [13].

Радіоактивні речовини можуть знаходитися поза організмом і опромінювати його зовні. Основна частина населення отримує опромінення за рахунок природних джерел радіації. У цьому випадку говорять про зовнішнє опромінення. Але радіоактивні речовини можуть виявитися й у їжі, і у воді, і в повітрі і потрапити всередину організму разом з їжею, чи через органи дихання. Такий спосіб опромінення називається внутрішнім. Попадання твердих часток у дихальні органи залежить від розміру часток. Частки розміром менше 0,1 мкм при вході разом з повітрям попадають у легені, а при видиху видаляються. У легенях залишається тільки невелика частина. Великі частки розміром більше 5 мкм майже усі затримуються носовою порожниною.

Земна радіація обумовлена тим, що основні радіоактивні ізотопи, що зустрічаються в гірських породах Землі - це калій-40, рубідій-87 і члени інших радіоактивних сімейств, включені до складу Землі із самого її народження. Вони беруть початок відповідно від урану-238 і торію-232 , що є довго живучими ізотопами. Рівні земної радіації також неоднакові для різних місць і залежать від концентрації радіонуклідів у тій чи іншій ділянці земної кори.

У середньому дві третини ефективної еквівалентної дози опромінення, що людина одержує від природних джерел радіації, випромінювання яке надходить від радіоактивних речовин, які потрапили в організм із їжею, водою і повітрям. Невелика частина цієї дози приходиться на радіоактивні ізотопи типу вуглецю-14 і тритію, що утворюються під впливом космічної радіації. Все інше надходить від джерел земного походження. У середньому людина одержує близько 180 мкЗв у рік за рахунок калію-40, що засвоюється організмом разом з нерадіоактивними ізотопами калію, необхідними для життєдіяльності організму.

Найбільш вагомим із усіх природних джерел радіації є важкий газ (у 7,5 разів важче повітря) - радон. У природі радон зустрічається в двох формах: у виді радону-222 , члена радіоактивного ряду, утвореного продуктами розпаду урану-238 , і у виді радону - 220 , члена радіоактивного ряду торія-232. Основну частину дози опромінення від радону людина одержує, знаходячись у закритому, не провітрюваному приміщенні. Концентрація радону в закритих приміщеннях у середньому у вісім разів вище, ніж у зовнішнім атмосфернім повітрі [8].

Радон концентрується в повітрі усередині приміщень лише тоді, коли вони в достатній мірі ізольовані від зовнішнього середовища. Надходячи усередину приміщення тим чи іншим шляхом (просочуючись через фундамент і підлогу, чи ґрунт, вивільняючись з матеріалів, використовуваних у конструкції будинку), радон накопичується в ньому. У результаті в приміщенні можуть виникати досить високі рівні радіації. Тому необхідно провітрювати приміщення, не залежно від того знаходиться це приміщення в підвальному приміщенні чи ні.

Радіоекологічна обстановка в Харківській області по своїй складності та небезпеці для навколишнього природного середовища і здоров'я населення, у тому числі майбутніх поколінь, не має аналогів на Україні.

Обумовлено це тим, що на території області, протягом більше 80 років проводилися такі промислові заходи як:

  • а) На території Харківської області знаходиться 404 підприємства, організації та установи, які використовують джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), у тому числі: у промисловості та науково-дослідних установах - 113, лікувально-профілактичних установах - 291;
  • б) До квітня 2010 року в Харкові на території Харківського Фізико-Технічного Інституту зберігалась велика частка високозбагаченого урану, що ймовірно відтворилось на радіаційному фону Харківської області.
  • в) Наукова розробка в ХФТІ, зі створення ядерної установки нового типу «підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів»;
  • г) поховання радіоактивних відходів, а також використання джерел радіоактивного випромінювання для технологічного контролю на сотнях підприємств області;
  • д)поховання радіоактивних джерел і відходів, утворених в різних галузях промисловості, з п'яти областей України;
  • е)виробництво спеціальних приладів і устаткування з використанням джерел радіоактивного випромінювання середньої та високої потужності.
  • ж)Крім того, в близько розташованою Запорізькій області перебуває найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція з 6 енергоблоками.

Протягом 30-х років у ХФТІ створюється кілька проектів: 10 жовтня 1932 року в інституті вперше в СРСР розщепили ядро атома. Надалі, в ХФТІ отримали рідкий водень і рідкий гелій, побудували першу радіолокаційну установку, інститут також розвивав промислову вакуумну металургію.

До квітня 2010 року в Харкові на території Харківського Фізико-Технічного Інституту зберігалась велика частка високозбагаченого урану, що ймовірно відтворилось на радіаційному фону Харківської області.

У квітні 2010 року на міжнародному форумі з ядерної безпеки було озвучено рішення позбутися запасів високозбагаченого урану, що зберігаються у ННЦ ХФТІ.

У грудні 2010 весь високозбагачений уран був вивезений до Росії, де буде проведена його переробка. В обмін на це, Україна, за рахунок фінансування від США, повинна отримати низько збагачений уран для дослідницьких установок, а також планувалось за $ 25 млн здійснити будівництво заводу з виробництва ізотопів у медичних цілях.

Попередній етап посприяв в подальшому погіршенню радіаційного фону Харківської області, було прийнято рішення про технічну допомогу США в обмін на український ядерний матеріал, в 2012 році українська сторона виконала свої зобов'язання, про що заявив президент США Барак Обама на саміті в Кореї.

А далі харківські вчені, отримали від американської сторони близько 70 мільйонів доларів на обладнання, установку та будівництво, й реалізують свою наукову розробку зі створення ядерної установки нового типу «підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів»;

У додатку Б (рис.Б.1) приведена середня експозиційна доза отриманої радіації по областях України та середня отримана доза радіації населенням України у 2011 році (рис.1.3), з яких можна зробити висновок, що Харківська область знаходиться на рівні таких екологічно благополучних областей як Одеська, Полтавська, Сумська.

Сучасний екологічний стан території Харківської області

Рисунок 1.3 - Сучасний екологічний стан території Харківської області

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >