Висновки

Одним з основних напрямків діяльності щодо впровадження природоохоронних заходів для Харківської області залишається робота з утилізації промислових відходів, добування з них корисних компонентів, а потім вторинне їхнє використання в народному господарстві.

Моніторинг якості виконання цих заходів неможливий без моніторингу радіаційної обстановки, яка складається у області.

В результаті проведеного аналізу та дослідження діяльності забруднюючих підприємств встановлено, що рівень радіоактивного забруднення Харківської області досить значний.

Визначені основні небезпечні (з радіаційного боку об'єкти), що підлягають додатковому моніторингу.

У спеціальній частині дипломної роботи представлено методику проведення радіометричних зйомок місцевості та показано виміряні потужності доз радіації для декількох об'єктів м. Харків. В таблиці виділені об'єкти, радіаційних фон яких перевищує допустимий та несе загрозу для людей.

Окремим розділом висвітлені питання охорони праці в лабораторії.

Список використаних джерел

 • 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Відомості Верховної Ради, 1991, № 41.
 • 2. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины: Монография - Харьков. - 2008. - 264 с.
 • 3. Куринный А.Й., Болтина И.В., Кравчук А.П., Сенченко Т.В. Оценка территории Украины по мутагенному фону //Международная научно-практическая конференция “Экологическая безопасность: проблемы и пути решения”, Алушта, 2005, Сборник научных статей, ІІ том., стр. 175 - 181
 • 4. Сивинцев Ю.В. Естественный радиационный фон // Атомная энергия. - 1988. - Т. 60. - Вып.1. - С.46-56.
 • 5. Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организма. - М.: Атомиздат, 1960. - 120 с.
 • 6. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Raliation. - New York. - 2000.
 • 7. Danielle A.H. Rasolonjatovo, Hiroyuki Suzuki, NaoyaHirabayashi, TomoyaNunomiya, Takashi Nakamura end NoriakiNakao. Measurement for the Dose-rates of the Cosmic-ray Components of the Ground.- J. Radiat. Res.- 2002.- 43, SUPPI, S27- 33.
 • 8. Hiroyuki Sagawa, Itsumasa Urabe. Estimation of Absorbed Dose Rates in Air Based on Densities of Cosmic Ray Muons and Electrons on the Ground Levels in Japan.- J. of Nuclear Science and Technology. - 2001.- V. 38, № 12, p.1103 - 1108.
 • 9. АвдеевО.К., КретининА.А., ЛеденевА.И., СкворцовВ.В., УдодВ.В., ШаховА.А. РадиоактивныеотходыУкраины: состояние, проблемы, решения: Монография. - К.: ИЦ «ДрУк», 2003. - 400 с.
 • 10. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии.- Томск: Изд-во ТПУ, 1997.- 384 с.
 • 11. Bennett B.G. Exposures from worldwide release of radionuclides. Proceeding of an international

symposium on environment impact of radioactive release, IAEA, Vienna 8-12 May 1995. - Р. 3-32.

 • 12. Талерко Н.Н. Физические особенности и ограничения моделей атмосферного переноса радионуклидов для разных пространственно-временных масштабов // Там же. - 2009. - Вип. 11. - С. 57 - 62.
 • 13. Електронний ресурс http://ecopravo.org.ua/keyword/izmerenija-radiatsii/
 • 14. Електронний ресурс http://xray.at.ua/publ.
 • 15. «Родники Подмосковья»: опыт проведения полевых лагерей / Сост. С.Э. Ермаков.М.: МООО «Экологический союз Подмосковья», Изд-во «Ладога-100», 2006. 216 с. С. 150-156).
 • 16. Електронний ресурс www.dozimetr.biz.
 • 17. ДСанПін 3.3.2-007-98 Державнісанітарні правила і нормироботи з візуальнодісплейнимитерміналамиелектроно- обчислювальних машин.
 • 18. СНиП 2.04.05 - 91. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Стройиздат. - 1988. - 64 с.
 • 19. СНиП II - 4 - 79 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат. - 1980. - 110 с.
 • 20. ГОСТ 12.1.003 - 83. ССБТ. Шум. Общиетребованиябезопасности. - Введ.01.07.83.
 • 21. ГОСТ 14254 - 96. Аппараты электрические напряжением до 1000В. Оболочки. Степени защиты.
 • 22. ГОСТ 12.2.007.0 - 75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. - Введ. 01.01.78.
 • 23. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Електробезопасность. Защитноезаземление. Зануление. Введ. 01.01.82.
 • 24. ГОСТ 12.1.004 - 91. ССБТ. Пожарнаябезопасность. Общиетребования. - Введ.01.07.91.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить