Охорона праці в приміщенні лабораторії

Загальна характеристика системи охорони праці на підприємстві

Вивчення та вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов, у яких протікає трудова діяльність людини - одне з найбільш важливих завдань у процесі розробки нових технологій і систем виробництва. Комфортні й безпечні умови праці - один з основних факторів, що впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров'я працівників.

Державне, регіональне та галузеве управління охороною праці, численні наглядові й контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов'язком для всіх без винятку - роботодавців, керівників, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для рішення всіх проблем у сфері охорони праці необхідний системний підхід створення ефективної системи керування охороною праці на підприємстві чи організації.

В останні роки охорона праці перебуває на етапі кардинальних перетворень. Багато підприємств та установ проявляють зацікавленість щодо використання моделі керування охороною праці, що передбачає взаємну соціальну і економічну відповідальність бізнесу та працівників у процесі забезпечення безпечних умов праці з метою підвищення ролі соціального партнерства в створенні здорового психологічного клімату на підприємстві й максимізації добробуту, як окремого працівника, так і організації в цілому.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >