Метод обернено зважених відстаней (IDW)

Метод обернено зважених відстаней (IDW) заснований на головному принципі географії - чим ближче розташовані об'єкти, тим більше вони схожі. Таким чином, для чарунки, значення якої не зміряно, в межах заданої околиці (або відстані) вестиметься пошук зміряних значень. Оскільки ближчі значення повинні бути більш схожі, на розрахунок значення чарунки вони зроблять більше впливу, ніж дальні значення. Звідси назва методу - «Вага, обернено пропорційна відстані» - чим більше відстань, тим менше вага значень. Цей процес виконується для кожної чарунки в досліджуваній області.

IDW обчислює значення чарунок по середньому від суми значень точок вимірів, що знаходяться поблизу кожної чарунки. Чим ближча точка до центру оцінюваної чарунки, тим більша вага, або вплив, має її значення в процесі обчислення середнього. Цей метод припускає, що вплив значення зміряної змінної убуває у міру збільшення відстані від точки виміру (рис. 3.11).

Ступінь

У IDW можна контролювати вплив точок вимірів на обчислення на підставі їх відстані від чарунок. При завданні великого значення ступеня вплив ближніх точок буде значнішим, поверхня вийде детальнішою і менш гладкою. Завдання меншого значення ступеня збільшить вплив дальніх точок, і поверхня вийде більш гладкою. Звичайно використовується значення ступеня 2, воно ж встановлене за умовчанням.

Радіус пошуку

Характеристиками інтерпольованої поверхні управляє також вибір радіусу (фіксованого або змінного), який обмежує кількість початкових точок, що беруть участь в інтерполяції значення осередку.

Фіксований радіус пошуку

Фіксований радіус пошуку визначається відстанню і мінімальною кількістю точок. Відстань визначає радіус околиці (у одиницях вимірювання карти). Величина радіусу постійна, тому, для всіх інтерпольованих чарунок кругова околиця пошуку точок однакова. Параметр мінімального числа точок визначає мінімальну кількість зміряних точок, яка необхідна знайти в заданій околиці. При обчисленні значення осередку будуть використані всі точки вимірів, що потрапили в задану околицю. Якщо точок в околиці менше заданого мінімуму, радіус пошуку буде розширений, поки не вдасться знайти необхідну кількість точок. Заданий фіксований радіус пошуку буде застосований до кожної інтерпольованої чарунки (центру чарунки) в досліджуваній області. Таким чином, якщо точки вимірів розподілені нерівномірно (а вони рідко бувають розподілені рівномірно), ймовірно, в заданій околиці для різних чарунок виявиться різна кількість точок вимірів.

Змінний радіус пошуку

При використанні змінного радіусу пошуку задається кількість точок, що беруть участь в обчисленні значення інтерпольованої чарунки, тому радіус пошуку для кожної чарунки індивідуальний і залежить від того, як далеко від кожної чарунки вдається знайти задане число точок. Таким чином, одні околиці будуть маленькими, а інші - великими, залежно від частоти точок вимірів в районі інтерпольованої чарунки. Можна задати максимальну відстань (у одиницях вимірювання карти), яку пошук не повинен перевищувати. Якщо радіус певної околиці досягає максимальної відстані, обчислення значення цього осередку буде виконане на основі тієї кількості точок, яка опинилася в околиці максимального радіусу.

Бар'єр

Бар'єр - це полілінія, використовувана для установки межі пошуку точок вимірювань. Полілінія може представляти обрив, гірський хребет або інший розрив в ландшафті. При обчисленні значення чарунки враховуватимуться тільки точки, розташовані по ту ж сторону бар'єру, що і чарунка.

Побудова поверхні методом IDW для тематичного шару «Точки Радіації»

Рисунок 2.5.1 - Побудова поверхні методом IDW для тематичного шару «Точки Радіації»

Метод побудови поверхонь був задіяний завдяки обернено зваженим відстаням.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >