Прилад радіаційної розвідки ДП-5

Основною метою дозиметрії є:

  • а) виявлення та визначення ступеня небезпеки іонізуючих випромінювань для населення;
  • б) виявлення та вимір потужності експозиційної і поглиненої доз випромінювання для успішного проведення робіт з мінімізації наслідків аварій проведення дезактиваційних робіт і т.д.;
  • в) вимір активності радіоактивних речовин, рівня забруднення, ступеня зараження гамма-випромінюванням різних поверхонь об'єктів для визначення необхідності та повноти проведення дезактивації й санітарної обробки, а також визначення придатності заражених продуктів, води до вживання;
  • г) вимір експозиційної і поглиненої доз опромінення з метою визначення життєдіяльності населення в радіаційному відношенні;

Одним з найбільш використовуваних приладів, що застосовується на професійному рівні(в тому числі і підрозділами цивільної оборони) для радіаційної розвідки та контролю ступеня радіаційного забруднення на території є вимірювач потужності дози ДП-5 (рис.1.8).

Зовнішній вид приладу ДП-5

Рисунок 1.8 - Зовнішній вид приладу ДП-5

Контроль радіоактивного зараження проводиться на площадках шляхом виміру ступеня зараження об'єктів по гамма-випромінюванню за допомогою вимірювачів потужності дози ДП-5В. З обмірюваного значення віднімається гамма-фон, попередньо заміряний на площадці при видаленні від її об'єктів виміру на відстань більше 15-20 м. Контроль радіоактивного зараження здійснювався суцільним способом (коли перевіряється 100 % людей і техніки) і вибірковим (коли перевіряється деяка їх частина).

На підставі отриманих результатів контролю визначається об'єм робіт по санітарній обробці людей і знезаражуванню техніки, транспорту, одягу, засобів індивідуального захисту, продовольства, води та інших матеріальних засобів.

Діапазон вимірюваньДП-5В по гамма-випромінюванню від 0,05 мр/год до 200 Р/ год у діапазоні енергій гама квантів від 0,084 до 1,25 Мев. ПриладДП-5 має шість піддіапазонів вимірів. Відлік показань приладів виробляється по нижній шкалі мікроамперметру в Р/год, по верхній шкалі - у мр/год із наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддиапазону. Ділянки шкали від нуля до першої значущої цифри є неробочими. Прилади мають звукову індикацію на всіх піддіапазонах, крім першого. Звукова індикація прослуховується за допомогою головних телефонів .

Живлення приладу здійснюється від трьох сухих елементів типу КБ-1 (один з них для подсвічування шкали), які забезпечують безперервність роботи в нормальних умовах не менш 40 год - ДП-5А и 55 ч - ДП-5В. Прилади можуть підключатися до зовнішніх джерел постійного струму напругою 3,6 і 12В - ДП-5А и 12 або 24В - ДП-5В, маючи для цієї мети колодку живлення та дільник напруги з кабелем довжиною 10 м.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >