Охарактеризуйте основні макроекономічні показники України за останній рік

ВВП(ПКС) - 294,3млрд дол. (40 місце в світі). 342.6 - 2008, 335.5 - 2007. ВВП(оф) - 117.1 млрд дол.. Приріст ВВП - мінус 14.1%, 2.1%-2008, 7.9%-2007. ВВП/душу-6.400(2009), 7.400-2008, 7.200(2007). СГ- 10%ВВП, 31.2% - промисловість, 58.8% - послуги. Безробіття - 4.8% - 2009. Інфляція - 12.3%(204 місце в світі).

СГ продукти - цукор, овочі, говядина. Молочні продукти. Промисловість - електроенергія, чорні і кольоров метали, машини, транспорт, хім. пром., харчі.ЕКСПОРТ - 41.49 млрд дол.. ЕКСП товари- чорні і кольоор метали, паливо, продукти хімпром, продукція машинобудув, харчової промисловості. ЕКСП партнери - Росія21.1%., Туреччина5.3%, китай3.8%. іМП - 45.58млрд дол., товари - енергія, машини, обладнання,хім. продукти. Партнери - росія28%, німеччина8.6%, китай6.1%, Казахстан4.9%, польща4.9%.

Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації української економіки

Інтернаціоналізація -- це процес розширення господарської діяльності за межі окремих національних економік у вигляді ба-гатосторонніх коопераційних контактів з метою збільшення про-дуктивності та підвищення ефективності виробництва. Усе більша частина виробленого продукту інтернаціоналізується у вигляді товарного обміну на світових ринках, зростає частка інтернаціоналізованого виробництва. Сказане стосується України, для економіки якої протягом років незалежності характерним є:1. абсолютне та співвідносне зростання інтернаціоналізованої частки виробленого та споживаного продуктів (тобто експорту та імпорту); 2. збільшення (хоча і надто повільне) ваги та значення ек об'єктів, які перебувають у повній або частковій власності іноземців (індикатором цього процесу слугують показники динаміки іноземних інвестицій);3. подальша інтеграція економіки країни в міжнародні валют-но-фінансові, кредитні відносини з міжнародними та іноземними суб'єктами -- державами, спеціалізованими організаціями, фізичними особами (відповідні відносини регулюються як двосторонніми домовленостями, наприклад з ЄБРР, МВФ, Світовим банком

Ще однією особливістю процесів інтернаціоналізації з участю України є нерівномірність розподілу експортних виробництв, переважання окремих центрів та територіально-виробничих комплексів (ТВК) й низький рівень експортної спеціалізації цілих регіонів. Наприклад, основу експортного потенціалу України становлять східні ТВК, передусім регіони Кривбасу та Донбасу, і водночас ряд західних та центральних областей України здійснюють мізерний експорт продукції.

Особливу роль у формуванні експортного потенціалу України відіграє Київ, на який припадає і левова частка зарубіжних інвестицій до країни

Особливістю участі Києва в міжнародній торгівлі є перевищення імпорту над експортом (принаймні саме така ситуація була типовою наприкінц ХХ та на поч ХХІ ст.).

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >