Морський та річковий транспорт: світові тенденції та українські реалії (статистика на 101-103 вопр.)

Транспортні послуги - це сукупність зобов'язань, врегульованих нормами права, опосередкованих відповідними договорами, забезпечених господарсько-правовими засобами державного регулювання, та пов'язаних із фізичним переміщенням у просторі пасажирів, багажу, вантажів.

- Зовнішня торгівля тр-тними послугами У, 2009р.:

Морський тр-т: ЕХ=13,7% ІМ=2,4%

Повітряний тр-т: ЕХ=11,8% ІМ=6,6%

Залізничний тр-т: ЕХ=13,4% ІМ=7,9%

Інший тр-т: ЕХ=6,1% ІМ=1,8%

- Частка кремих видів транспорту у вантажообігу і паса жирообігу Ук.2009:

Залізничний: Вантажообіг = 53,3%, Пасажирообіг = 40.6

морський: Вантажообіг = 31,1,Пасажирообіг = 0,7

річковий: Вантажообіг =1,2 ,Пасажирообіг =0,3

автомобільний: Вантажообіг = 8,Пасажирообіг =50,4

повітряний: Вантажообіг = 0,02,Пасажирообіг = 8

трубопровідний: Вантажообіг =6,2 ,Пасажирообіг ;))))

Найважливіші морські порти України є: Одеса, Ізмаїл, Іллічевськ, Херсон, Миколаїв, Севастополь, Ялта, Феодосія, Керч, Маріуполь, Бердянськ, їх всього 18, перевантажувальних комплектів - 175, судоремонтних заводів - 8. Морський транспорт України складається з Чорноморського, Азовського, Українсько - Дунайського пароплавств, які володіють транспортним флотом сумарною вантажністю 5,2 млн. тонн та пасажирським флотом на 9,9 тис.

На даний час морська транспортна галузь України перебуває у складному становищі, що усугубляється загальними кризовими тенденціями в національній та світовій економіці. Дотепер держава не приділяє достатньо уваги інноваційному розвиткові саме морського транспорту. Проте вітчизняний морський транспортний комплекс в останні роки демонструє активний розвиток: зростає обсяг перевезень вантажів та вантажообіг. Відтак, водний транспорт України безперечно заслуговує на більшу увагу з боку як владних структур, так і інвесторів, оскільки має значний потенціал розвитку, бо навіть в сучасних складних умовах здатен демонструвати добрі результати своєї основної діяльності.

Незважаючи на високий потенціал розвитку та гостру потребу у інвестиціях, реальні інвестиції у розвиток водного транспорту залишають бажати більшого. В структурі освоєних інвестицій в основний капітал економіки України частка водного транспорту зовсім незначна, що свідчить про практичну відсутність зацікавлення Інвесторів щодо вкладення коштів у інноваційний розвиток водного транспорту. Підприємства галузі наявними ресурсами проводять активну інноваційну політику, проте коштів потрібно значно більше. Відтак черговий раз постає питання про необхідність чіткої концепції інноваційного розвитку водного транспорту. Необхідний генеральний план розвитку морських портів України, який биопирався на довгострокову програму їх розширення.

В якості останніх важливих практичних результатів діяльності уряду з пожвавлення інноваційного розвитку економіки України слід відзначити Державну цільову економічну програму «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 рр. Програмою передбачено залучити близько 7 млрд. грн. інвестицій для реалізації інноваційних проектів .

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >