Регіональна структура міжнародної торгівлі України

Географічна структура міжнародної торгівлі являє собою розподіл

торговельних потоків між окремими групами країн, що диференціюються за

територіальною або організаційною ознакою.

Експорт товарів. У 2009 р. Ех склав 4194 млн $. Він суттєво знизився порівняно із 2008 р., коли складав 7870млн $.

Географічна ст.-ра: Росія 21%, Туреччина 5,3% Китай 3,8%.

Імпорт товарів. У 2009 р. Ім склав 5086 млн $. Він суттєво знизився порівняно із 2008 р., коли складав 9200млн $.

Географічна ст.-ра: Росія 28%, Німеччина 9%, Китай 6%, азахстан 5%, Польща 5%.

Експорт послуг. Обсяг експорту послуг у 2009 р. склав 6841 млн $, Основні країни-партнери в експорті послуг: Росія 35%, Великобританія 6%, Кіпр 5,2%, США 4,8%, Німеччина 4%, Швейцарія 3,3%.

Імпорт послуг. 2009 - 3828 млн $. Основні країни-партнери в імпорті послуг: Кіпр 13%, Великобританія 13%, Росія 12,7%, Німеччина 7%, США 6%, Франція 5%, Австрія 5%, Швейцарія 4,4%

Товарна структура зовнішньої торгівлі України

Товарна структура зовнішньої торгівлі України полягає у визначенні тих товарів і послуг, які Україна експортує, або імпортує.

Загальний експорт товарів у 1 кварталі 2010 року склав більше 10,3 млрд. дол. США, а експорт послуг - 2,5 млрд. дол. США. Головними статтями експорту України у 1 кварталі 2010 року були: чорні метали (29% від експорту), мінеральні продукти (12%), механічне обладнання та устаткування (11%), продукція хімічної промисловості (7%), зернові культури (6,8%), олії та жири рослинного походження а також готові харчові продукти (по 5%). Що стосується послуг, то їх вартість у 4 рази менша за вартість товарів, дві треті від експортованих послуг - транспортні послуги, зокрема трубопровідні. Ще значним є експорт ремонтних, ділових та будівельних послуг.

Імпорт у аналогічному періоді був такий: товари - 11,7 млрд. дол. США, послуги - 1,1 млрд. дол. США.

Головні статті імпорту товарів - нафта та продукти її переробки ( 33,4% від імпорту), природній газ (16,7%), механічне обладнання (12,7%), продукція хімічної промисловості (11%), полімерні матеріали (5,6%). Серед імпорту послуг переважають транспортні, фінансові та різні ділові послуги.

Як висновок, варто сказати, що сальдо торгівлі товарами є негативним, а послугами - позитивним. У експорті України переважно знаходяться сировинні товари (зернові культури, чорні метали, мінеральна сировина), що свідчить про невисокий рівень розвитку економіки, тоді як у імпорті переважають готові матеріали (механічне обладнання, вироби з пластмаси) та паливні матеріали (нафта й газ), що свідчить про велику ресурсну залежність економіки України.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >