Операції з давальницькою сировиною: поняття та українська специфіка

Згiдно зі статтею 1 ЗУ "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 1995р. давальницька сировина - це "сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України iноземним замовником (чи закупленi iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезенi за її межi українським замовником для використання у виробленнi готової продукцiї з подальшим поверненням усiєї продукцiї або її частини до країни власника (чи реалiзацiєю в країнi виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до iншої країни.

Законом визначено, що замовник - це суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину, а виконавець - це суб'єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.

Операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах - це операцiї з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини, а також етапiв (операцiй з перероблення цiєї сировини), ввезеної на митну територiю України або вивезеної за її межi з метою отримання готової продукцiї за вiдповiдну плату. До операцiй з давальницькою сировиною належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi її переробки становить не менше 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї.

Державне регулювання операцiй з давальницькою сировиною

До державного регулювання проведення операцiй з давальницькою сировиною вiдносяться:

  • · запровадження облiку та реєстрацiї окремих контрактiв;
  • · лiцензування та квотування;
  • · застосування до порушникiв законодавства про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть режиму iндивiдуального лiцензування;
  • · встановлення нормативiв термiну переробки сировини
  • · обмеження мiнiмальної питомої ваги сировини у загальнiй вартостi продукту пiсля переробки
  • · тимчасовi обмеження на вивезення (ввезення) окремих видів сировини
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >