Технопарки та технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки України

ТПарк - наук.-вир. (територ.) комплекс, до якого входить дослідний центр і компактна вир. зона, що прилягає до нього, де на орендних чи ін. умовах розташовані малі наукоємні фірми. Сучасні засоби комунікації дозв. об'єднати просторово розрізнені елементи ТПарку в одне ціле, не збираючи їх терит-о, тому можна очікувати появи "віртуальних" об'єднань як самост. і впливових сегментів. ТПоліс - наук.-вир. комплекс із розв. інфр-ою сфери обслуг-ня, що охоплює територію окремого міста. Місто, в екон. якого головну роль відіграють дослідні центри, що розробляють нові технології, і вир-ва, що ці технології викор-ть. ТПарки У. - клас-я: створювалися при вузах, НДІ: Львівська політехніка, ф-ть при спец.екон. зонах: Яворів, СЕЗ «Славутич», ств.на базі вел-х наук. центрів та кор.-ся пільгами: Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона, Інститут монокристалів, Вуглемаш, „Інститут технічної теплофізики, Укрінфотех, Київська політехніка, Інтелектуальні інформаційні технології. (діє в У.: 8 Тпарків)

144. Інструменти захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Закони: Конституція У. - ст.41: право кожного володіти, корист-ся і розпор-ся результатами своєї інтелект. та творч. д-ті. Ст.. 54: свобода літер., худ., наук. творч-сті, захист інтелект. Вл-ті. Цивільний кодекс - визнач-ня пон-тя право інтелект. вл-ті, Госп. Кодекс, ЗУ Про авторське право і суміжні права, Про видавничу справу, Про електронний цифровий підпис, Про захист від недобросовісної конкуренції, Про інформацію, Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, Про рекламу. Мнр. договори: Римська конвенція 1961 р.; Женевська конвенція 1974 р.; Договір про патентне право 2000 р.; Будапештський договір 1977 р. Вступ в СОТ - угода ТРІПС. 2000 р. - у складі МОН створено Держ. Департамент інтелект. вл-ті. Мета д-ті: участь в запров. держ. політики інтелект. вл-ті, орг. забезп-ня охорони пав на об'єкти інтелект. вл-ті та ін.. відп. до Положення про Держ. департамент… (1999 р.). Окрім МОН, інтелект. вл-тю займ-ся МВС, митна служба, АМКУ, СБУ, податкова, отже, є виконавча інфр-ра. 17.04.2008: ВРУ ухвалила проєдн-ня до Страсбурзької угоди про мнр. патентну клас-ю (57 країн). 17.12.2008: Локарнська угода про заснування Мнр класифікації промислових зразків (для гармон-ії укр.. законів з мнр. правом), 18.02.2009 Віденська угода про заснування мнр. класифікації зображувальних елементів знаків

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >