Галузева структура експорту України

Галузева структура експорту україни полягає у визначенні найбільш важливих галузей народного господарства України, продукція яких експортується у значної мірі.

Загальний експорт товарів у 1 кварталі 2010 року склав більше 10,3 млрд. дол. США, а експорт послуг - 2,5 млрд. дол. США.

Отже, найголовнішою галуззю для експорту в Україні є чорна металургія - 29% від сукупного експорту.

Далі йде сільське господарство: рослинництво - 8%, рослинні олії та жири - 5%, готові харчові продукти - 5%, тваринництво - 1,8%

Видобувна промисловість: сіль, сірка, кам'яне вугілля, руди тощо - 12%.

Хімічна промисловість - 7% від експорту

Машинобудування - 11,2%

Сфера послуг (насамперед транспортних) - до 20% від сукупного експорту.

Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні (див. табл.), за загальною довжиною колії він посідає четверте місце у світі (після США, Росії та Канади). За вантажооборотом він виконує основні обсяги перевезень -- 40--50 %, а за пасажирооборотом є незаперечним лідером на нього припадає 50--70 % від загального обсягу перевезень '. При великій розгалуженості колійної мережі, більша половина якої -- колійна мережа підприємств і організацій, значний відсоток становлять електрифіковані ділянки (близько 40 %),. Поряд з тим, залізничний транспорт має високу частку зношеності основних фондів (з деяких їх головних видів--80-- 90 %),. Більшу частину інфраструктурних об'єктів залізниці необхідно визнати застарілими і такими, що не відповідають сучасним вимогам щодо виконання своїх основних функцій.

Автомобільний транспорт посідає значне місце у пасажирських і вантажних перевезеннях. Так, за обсягом перевезень вантажів він стабільно переважає залізничний транспорт у 4,5--5 разів, а за обсягом перевезень пасажирів -- у 5--6 разів. Автобусним транспортом перевозиться практично стільки ж пасажирів, скільки усіма іншими видами транспорту (тролейбусним, трамвайним, залізничним, метрополітенним, таксомоторним легковим, морським, річковим, авіаційним) разом узятими. Загальна довжина доріг і вулиць з твердим покриттям, включаючи довжину вулиць-набережних у містах і селищах міського типу, перевищує чверть мільйона кілометрів. Разом з тим, автомобільні дороги України не відповідають європейським стандартам щодо багатьох показників, зокрема таких, як: швидкість пересування, навантаження на вісь, забезпеченість сучасними до-рожними знаками і розміткою, необхідною кількістю пунктів технічної та медичної допомоги.

Морському транспорту належить третє місце за вантажооборотом після трубопровідного і залізничного транспорту, проте за кількістю відправлених вантажів він займає незначне місце (близько 1 %), як і річковий транспорт. Домінуючі обсяги перевезень здійснюються у закордонному плаванні, причому частка таких перевезень за останні 10 років стабільно зростає і тепер становить понад 95 %. Основні вантажі-- мінеральні будівельні матеріали.

Проблеми розвитку морського транспорту пов'язані, насамперед, із значним моральним і фізичним спрацюванням суден і портового обладнання (особливо засобів обробки вантажів).

Повітряний транспорт не відіграє істотної ролі в загальному обсягу вантажних і пасажирських перевезень, хоча він поза конкуренцією серед інших видів транспорту щодо швидкості доставки пасажирів і термінових вантажів на великі відстані (середня відстань доставки 1 пасажира повітряним транспортом у 10--15 разів більша від аналогічного показника у найближчого конкурента -- залізничного транспорту-- і має тенденцію до зростання). Саме цей показник є домінантним у визначенні перспектив розвитку авіаційного транспорту.

Трубопровідний транспорт протягом останніх 10 років стабільно нарощує свою частку в загальному обсягу транспортних вантажів, яка становить тепер більше 23 %. .Труднощі, пов'язані з існуванням єдиного джерела постачання енергоносіїв, Україна відчуває вже тепер, тому об'єктивною необхідністю є розширення економічних орієнтирів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >