Роль міжнародного лізингу у відкритій економіці України

В умовах жорсткої конкуренції виникає необхідність заощадження фін ресурсів а також відстрочення платежів. У цьому випадку різні форми оренди, а зокрема лізинг стають особливо важливими. Такі операції сьогодні опосередковують вир-во приблизно 80% нових видів продукції. Нині лізинг перетворився на потужний чинник пром.. розвитку, а лізингові операції - найпоширеніший вид оренди в міжнародній практиці.

Лізинг (англ. leasing -- оренда, майновий найм) -- підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.

Функціонально лізинг поєднується з іншими формами МЕД. Формально він належить до сфери послуг, але в ньому беруть участь також суб'єкти які виробляють дане майно. Лізинг має багато спільного з кредитними операціями, може бути елементом вир кооперування. Також має спільні риси з експортно-імп операціями (товарів та послуг).

В умовах ринку активну роль у розвитку між лізингового спів роб-ва відіграє д-ва. В Україні планується формування лізингових компаній з метою розвитку авіаційного транспорту, аграрного сектору (компанія «Украгролізинг» вже існує).

У масштабах країни поширення лізингу - важливий фактор НТП, поліпшення фін стану, зменшення тиску на центр фін фонди.

За останні роки Україна має гідний потенціал лізингових контрактів - 500 млн. дол. Але реалізовується лише 1/5 цих контрактів.

У 2008 році експорт послуг з операційного лізингу склав 78 млн. дол., що є 0,7% від загального імпорту послуг (з 2005 р. частка не змінилася, хоча вартісно експорт за 3 роки зріс майже в 2 рази). По імпорту в 2008 р. - 93 млн. дол. (1,4% від загального імпорту послуг Україною), в 2005 р. частка була 2,4%), а вартісно імпорт зріс за 3 роки на 32 %.

Отже:

  • - експорт послуг операц л-гу динамічно зростав останнім часом, хоча його частка в стр-рі експорту послуг є невеликою;
  • - імпорт таких послуг зростає повільніше, але вартісно він перевищує експорт на приблизно 15 млн. дол.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >