Правове регулювання міжнародного франчайзингу в Україні

Захист економічних інтересів франчайзі залишається одним із головних завдань правового регулювання франчайзингу. Адже він зобов'язаний виконувати всі зумовлені вказівки і вимоги франчайзера. Так, франчайзер може встановити вищі ринкові ціни на устаткування, що він надає.

Правове регулювання відносин франчайзингу багато в чому має на меті вирівняти баланс можливостей сторін у договорі.

Практично в усіх країнах з розвинутими відносинами франчайзингу створені й активно діють національні і міжнародні федерації й асоціації франчайзингу.

З іншого боку, франчайзер теж достатньо вразливий і потребує законодавчого захисту. Найскладнішим моментом є невизначеність щодо обсягу інфо, яка підлягає розкриттю до підписання угоди. Продавець, розкривши ноу-хау, стає залежним від покупця, який, отримавши готовий бізнес-проект, може йому не заплатити.

У 2001 р. КМУ було внесено до ВРУ проект ЗУ "Про франчайзинг". Метою проекту було законодавче регулювання відносин між суб'єктами господарювання щодо передачі прав на використання в господарській діяльності комплексу виключних прав власника на фірмове найменування, комерційну інформацію, ноу-хау і т. д. При аналізі проекту Закону в ньому були виявлені такі недоліки:

  • -відсутні визначення ключових понять, що використовуються у франчайзингу;
  • -законопроект не узгоджений із законодавством у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
  • -проект дублює розділи ЦКУ і ГКУ, не вносячи ніяких доповнень у регулювання франчайзингу;
  • -відсутні норми про регулювання переддоговірних франчайзингових відносин;
  • -відсутні норми щодо розкриття інформації;
  • -не передбачені питання створення системи саморегулювання;
  • -відсутність норми щодо регулювання міжнародного франчайзингу.

Однак, внаслідок очікування прийняття ЦКУ роботу над проектом Закону України "Про франчайзинг" було призупинено. Отже, потреба розробки та прийняття ЗУ "Про франчайзинг" сьогодні стає ще більш актуальною. У цьому Законі необхідно передбачити всі юридичні аспекти взаємовідносин сторін і розвитку українського франчайзингу, які 6 відповідали міжнародним вимогам.

Прийняття цього Закону дозволить створити прозорі механізми для становлення і розвитку ф-гу, що значною мірою стимулюватиме створення нац мереж ф-гу, залучення міжнар ф-гу.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >